Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Experimental Examination of Materials and Structures Used in Transport Structures

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D36EXS_EN ZK anglicky
Garant předmětu:
Jan Valentin
Přednášející:
Petr Mondschein, Jan Valentin
Cvičící:
Petr Mondschein, Jan Valentin
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Odborný předmět je určen studentům doktorského studia, kteří mají zájem o rozšíření znalostí v oblasti materiálového výzkumu a posuzování chování konstrukcí silničních stav. Cílem je studentům poskytnout především poznatky v oblasti pokročilých funkčních a dynamických zkoušek, které se využívají při hlubším posuzování a hodnocení materiálů a kompozitů silničních staveb.

Požadavky:

Odevzdání seminární práce a výsledků experimentální úlohy. Prezentace poznatků a výsledků experimentální úlohy formou 20 minutové prezentace s následným pohovorem se studentem.

Další požadavky: s ohledem k experimentální části vyučovaného odborného předmětu je povinností studenta fyzicky se účastnit procvičování a řešení experimentálních úloh (docházka).

Osnova přednášek:

Osnova přednášek, které mají nejčastěji charakter společných setkání s malou skupinou doktorandů a jsou doplněné společnou odbornou diskusí odpovídá obsahu předmětu.

*1. Přístupy a zkoušky stanovení nadstavbových vlastností kameniva (včetně kamenné moučky)

*2. Principy návrhu složení a ověření hydraulickými pojivy stmelených směsí a směsí recyklace prováděné za studena

*3. Asfaltová pojiva a přístupy pokročilých zkoušek (performance-based testy, funkční přístup k posuzování, reologické modely)

*4. Využívání reologických měření asfaltových pojiv pomoci dynamického smykového reometru

*5. Měřené technické charakteristiky a vlastnosti s využitím DSR u asfaltových pojiv (tuhost, únava, dotvarování) a zkouška MSCR

*6. Návrh složení hutněných a litých asfaltových směsí a materiálové charakteristiky

*7. Funkční zkoušky asfaltových směsí – principy, výhody a podstata pro charakterizaci kompozitů

*8. Vozovkový cementový beton (odolnost proti střídavému účinku mrazu a vody, tixotropie)

Osnova cvičení:

Laboratorní praktika:

• Základní zkoušky asfaltových pojiv, včetně dynamické viskozity a silové duktility

• Zkoušky prováděné na dynamickém smykovém reometru

• Zkoušky prováděné na průhybovém trámečkovém reometru, včetně laboratorního stárnutí asfaltových pojiv

• Dynamické funkční zkoušky prováděné na univerzálních testerech (tuhost, dotvarování, únava, dynamické moduly apod.)

• Procvičování návrhu a optimalizace složení asfaltové směsi nebo hydraulickým pojivem stmelené směsi

• Provádění zadaných úloh s ověřováním pokročilých charakteristik asfaltového pojiva nebo asfaltové směsi nebo hydraulickým pojivem stmelené směsi

Cíle studia:

Odborný předmět je určen studentům doktorského studia, kteří mají zájem o rozšíření znalostí v oblasti materiálového výzkumu a posuzování chování konstrukcí silničních stav. Cílem je studentům poskytnout především poznatky v oblasti pokročilých funkčních a dynamických zkoušek, které se využívají při hlubším posuzování a hodnocení materiálů a kompozitů silničních staveb.

Studijní materiály:

Povinná:

Kim, R.: Modelling of Asphalt Concrete, ASCE Press, Reston, 2009

Luxemburk, F.: Aplikace lineárně viskoelastické hmoty v silničním stavitelství, DT ČVTS, Praha, 1977

Read, J., Whiteoak, D.: The Shell Bitumen Handbook, Thomas Telford Publishing, London, 2003

Sobotka, Z.: Reologie hmot a konstrukcí, Academia Praha, Praha, 1981

Valentin, J.: Užitné vlastnosti a reologie asfaltových pojiv a směsí, INPRESS, Praha 2003

Doporučená:

Papagiannakis, A.T., Masad, E.A.: Pavement Design and Materials, 1st edition, John Wiley & Sons, New Jersey, 2008

Gschwendt I.: Vozovky – Konštrukcie a ich dimenzovanie, JAGA, Bratislava, 1999

Hanzík V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015

Kolektiv autorů: Asphalt Handbuch, GESTRATA, Vídeň, 2002

Nichols C.: Asphalt Mixture Specification and Testing, CRC Press, Boca Raton, 2017

Partl M., et al.: Advances in Interlaboratory Testing and Evaluation of BItuminous Materials, Springer Verlag, Heidelberg, 2013

Zajíček J. a kolektiv: Technologie stavby vozovek, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6008006.html