Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Diplomová práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136DPM Z 30 24C česky
Garant předmětu:
František Luxemburk, Michal Uhlík, Jan Valentin, Ludvík Vébr
Přednášející:
Cvičící:
Karel Fazekas, Tomáš Havlíček, Jan Hradil, Jaromíra Ježková, Petr Mondschein, Petr Pánek, Petr Slabý, Michal Uhlík, Jan Valentin, Ludvík Vébr
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Zadaným tématem diplomových prací může být projekt, dopravní průzkumy, rešerše vybrané problematiky s aplikací v praxi pro různá technická řešení silničních staveb, laboratorní zkoušky pro ověření funkčnosti různých materiálů pro vozovky pozemních komunikací apod. Z hlediska projektování jsou nejčastější témata prací např. projekt novostavby nebo rekonstrukce vybraného úseku pozemní komunikace (obchvat, průtah), řešení komunikační sítě ve vybrané oblasti města, návrh novostavby nebo rekonstrukce křižovatek, návrh letiště, heliportu apod. Z hlediska konstrukcí vozovek a technologií silničních staveb jsou nejčastější témata prací např. porovnání různých materiálových řešení pro asfaltové, betonové vozovky, zahrnující příslušné kompozitní materiály nebo vstupní složky (pojiva, kamenivo apod.), posouzení chování určitého materiálu nebo typu konstrukce laboratorními metodami, případně provádění simulací apod.

Požadavky:

Zpracování diplomové práce v souladu se stanoveným zadáním v požadované kvalitě a rozsahu, včetně využití odpovídajícího rozsahu odborné literatury a zdrojů. Průběžné konzultace s vedoucím diplomové práce a případně s konzultantem nebo externími podporovateli. Odevzdání diplomové práce v předepsaném termínu a rozsahu.

Všichni studenti, kteří chtějí obhajovat svoji diplomovou práci a zakončit tak svoje studium na Katedře silničních staveb, musí po dohodě se svým vedoucím práce (a s ohledem na odborné zaměření závěrečné práce) absolvovat příslušné katedrové povinně volitelné předměty nutné pro úspěšné absolvování magisterského studia. U magisterského studia to znamená absolvovat v zimním semestru alespoň jeden z předmětů YEES a YLET (doporučujeme však oba), v letním semestru pak oba předměty YPPK a YMVZ.

Osnova přednášek:

Neuplatní se.

Osnova cvičení:

Neuplatní se.

Cíle studia:

Ověření zda je student řešit, analyzovat a zpracovat komplexnější formy úloh, kde je vyžadována samostatná tvůrčí práce a zda dokáže využit znalosti získané studiem – včetně odborných poznatků načerpaných i v dalších předmětech mimo silniční stavitelství – z odborné literatury, podkladů a dat získaných z praxe.

Studijní materiály:

Platné zákony, vyhlášky, technické normy ČSN/ČSN EN/ISO, technické podmínky viz www.pjpk.cz, odborná literatura domácí a zahraniční, odborné technické a vědecké články a výzkumné/technické zprávy.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet148305.html