Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diplomová práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136DPM Z 30 24C česky
Garant předmětu:
Ludvík Vébr
Přednášející:
Cvičící:
Karel Fazekas, Tomáš Havlíček, Jan Hradil, Jaromíra Ježková, Petr Mondschein, Petr Pánek, Petr Slabý, Michal Uhlík, Jan Valentin, Ludvík Vébr
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Dle zadání diplomové práce.

Požadavky:

Zpracování diplomové práce v souladu se stanoveným zadáním v požadované kvalitě a rozsahu, včetně využití odpovídajícího rozsahu odborné literatury a zdrojů. Průběžné konzultace s vedoucím diplomové práce a případně s konzultantem nebo externími podporovateli. Odevzdání diplomové práce v předepsaném termínu a rozsahu.

Všichni studenti, kteří chtějí obhajovat svoji diplomovou práci a zakončit tak svoje studium na Katedře silničních staveb, musí po dohodě se svým vedoucím práce (a s ohledem na odborné zaměření závěrečné práce) absolvovat příslušné katedrové povinně volitelné předměty nutné pro úspěšné absolvování magisterského studia. U magisterského studia to znamená absolvovat v zimním semestru alespoň jeden z předmětů YEES a YLET (doporučujeme však oba), v letním semestru pak oba předměty YPPK a YMVZ.

Osnova přednášek:

Neuplatní se.

Osnova cvičení:

Neuplatní se.

Cíle studia:

Ověření zda je student řešit, analyzovat a zpracovat komplexnější formy úloh, kde je vyžadována samostatná tvůrčí práce a zda dokáže využit znalosti získané studiem – včetně odborných poznatků načerpaných i v dalších předmětech mimo silniční stavitelství – z odborné literatury, podkladů a dat získaných z praxe.

Studijní materiály:

Platné zákony, vyhlášky, technické normy ČSN/ČSN EN/ISO, technické podmínky viz www.pjpk.cz, odborná literatura domácí a zahraniční, odborné technické a vědecké články a výzkumné/technické zprávy.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet148305.html