Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Silniční stavby 3K

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136S03K Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Michal Uhlík
Přednášející:
Michal Uhlík
Cvičící:
Michal Uhlík
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Úvod do městského inženýrství, způsoby řešení v zastavěném území - rekonstrukce. Doprava v klidu - způsoby řešení, technické parametry a požadavky, hromadné garáže. Autobusové nádraží a autobusové zastávky. Veřejná hromadná doprava a její preference. Pěší a cyklistická doprava. Dopravní značení. Úpravy pro nevidomé a slabozraké, bezbariérové úpravy. Inženýrské sítě.

Požadavky:

Odevzdání projektu v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Povinná účast na cvičení, maximálně 2 omluvené absence.

Průběžné korigování prací a kontrola v průběhu výuky.

Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné, ale nikoli postačující pro úspěšné absolvování předmětu

Osnova přednášek:

1. Úvod do městského inženýrství, seznámení s problematikou, ukázky příkladů a projektů, způsoby řešení v zastavěném území - rekonstrukce.

2. Doprava v klidu - úvod, statistiky, způsoby řešení u nás + v zahraničí, technické parametry a požadavky. Výpočet parkovacích stání, průzkumy, příklady.

3. Doprava v klidu jednotlivé, řadové a hromadné garáže, automatické parkovací systémy

4. Autobusové nádraží, autobusové zastávky - návrh, rozměry, ukázky příkladů, řešení odvodnění.

5. Městská hromadná doprava - druhy, návrh, možnosti řešení, preference MHD.

6. Pěší doprava, požadavky na bezpečnost, kvalitu, řešení přechodů pro chodce při novostavbě i rekonstrukci, přechody pro chodce se SSZ, místa pro přecházení, chování chodců a zohlednění tohoto chování v návrhu, obytné zóny, zóny 30

7. Cyklistická doprava - návrh, trendy, systém sdílení jízdních kol, ukázky příkladů řešení cyklistické dopravy v ČR i zahraničí

8. Dopravní značení - svislé i vodorovné, odlišnosti pro město, TP vs. realita

9.      Světelné signalizační zařízení - křižovatky a samostatné přechody - návrh a posouzení

10. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - řešení na chodnících, přechodech pro chodce, místech pro přecházení, zastávkách veřejné dopravy, ukázky správných a špatných řešení.

11. Inženýrské sítě, osvětlení - ukázky druhů inženýrských sítí, jak se značí ve výkresech a jak by se měly navrhovat.

12. Ukázky projektů z praxe, diskuze se studenty o jednotlivých řešeních.

13. Předtermín zkoušky, rezerva za odpadnutí

Osnova cvičení:

V rámci cvičení se navrhuje část přednádraží města se zaměřením na:

- šířkové uspořádání uličního profilu – kategorizace místních komunikací

- zastávky MHD – zadaná trasa, kudy MHD v přednádraží pojede

- stanoviště TAXI a K+R před vchodem do nádraží

- parkování v celé lokalitě – zadané počty bytových a nebytových jednotek pro vybrané budovy a zajistit k nim parkovací místa v docházkové vzdálenosti

- dopravní značení v celém přednádraží

- návrh autobusového nádraží – dispoziční řešení,

- řešení úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Cíle studia:

Rozšíření poznatků z oboru městského inženýrství, objasnění metodik používaných v ČSN.

Studijní materiály:

Sylaby jednotlivých přednášek a cvičení - studijní pomůcka předávaná elektronicky (v posledním platném znění) studentům.

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací (01/2006), včetně Změny č. 1 (02/2010)

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (03/2011)

ČSN 73 6425-1 - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek (05/2007)

ČSN 73 6425-2 - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště (09/2009)

technické podmínky (TP) viz www.pjpk.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-264

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B264
místnost TH:B-264

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B264
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4955406.html