Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt D

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136YDPJ KZ 5 4C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 136YDPJ je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 136SS02
Garant předmětu:
Petr Mondschein
Přednášející:
Cvičící:
Jaromíra Ježková, Petr Mondschein
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Řešení projektu probíhá po domluvě s vedoucím projektu. V rámci projektu studenti řeší návrh stykové úrovňové křižovatky – kapacitní posouzení, geometrické uspořádání, směrové a výškové řešení, příčné řezy, dopravní značení, rozhledové poměry apod. Dále jsou v projektu řešeny technologické úlohy z oblasti zemin, asfaltových směsí a kontroly kvality.

Požadavky:

Odevzdání projektu v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Povinná účast na cvičení, maximálně 3 omluvené absence.

Průběžné konzultace, korigování prací v průběhu výuky.

Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné, ale nikoli postačující pro úspěšné absolvování předmětu.

Osnova přednášek:

předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

-zadání

-na základě posouzení kapacity návrh pruhu pro odbočení vpravo (vlevo) a připojovacího pruhu

-směrový návrh stykové ÚK (dělící ostrůvek „kapkovitý“)

-návrh větví ÚK, šířkové uspořádání větví, směrovací ostrůvky

-návrh výškového řešen a úprav terénu a odvodnění

-příčné řezy

-dopravní značení

-rozhledové poměry na křižovatce

-konzultace

-zatřídění zeminy a zkouška CBR

-teoretický návrh asfaltové směsi

-kontrolní zkušební plán

Cíle studia:

Získání znalostí v oblasti projektování křižovatek na pozemních komunikací, úrovňových, objasnění metodik používaných v ČSN. Prohloubit znalosti v problematice silničních materiálů.

Studijní materiály:

(1) ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

(2) ČSN 73 6101- Projektování silnic a dálnic

(3) TP 188- Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek

(4) TP 65- Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

(5) TP 133- Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

(6) TP 170 -Navrhování vozovek pozemních komunikací

(7) Prezentace vyučujícího

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-264

08:00–11:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B264
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4121306.html