Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Roads and Motorways I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D36PK1_EN ZK 2P anglicky
Přednášející:
František Luxemburk (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Projektování pozemních komunikací. Hodnocení variant tras pozemních komunikací. Použití multikriteriální analýzy. Výběr kritérií a stanovení jejich váhy. Metoda multidimenzionální analýzy. Negativní vlivy automobilové dopravy a možnosti jejich snižování. Nehodovost, hluk, vibrace, znečišťování ovzduší, zábor pozemků. Modelování trasy ve 3D, prostorový a estetický účinek trasy a jeho ověřování. Silniční software. Základní principy BIM v oblasti pozemních komunikací, koncepční software a software pro n-D analýzu ve fázi projektování.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,

Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Doporučená literatura:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,

TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek

TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích

Poznámka:

KD

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6094306.html