Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Teorie vozovek a jejich udržitelnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D36TVU ZK česky
Přednášející:
Petr Pánek, Ludvík Vébr (gar.)
Cvičící:
Petr Pánek, Ludvík Vébr (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Typy konstrukcí vozovek, jejich základní modely, přístupy k výpočtu (teoretické řešení vícevrstvých systémů). Požadavky na komplexní návrhovou metodu, charakteristiky silničních stavebních materiálů, okrajové podmínky v podloží, klimatické podmínky apod.). Diagnostika a hodnocení technického stavu vozovek a podloží – metody. Nedestruktivní diagnostika vozovek a podloží – georadarová metoda.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

[2] ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

[3] TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek

[4] TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2

[5] TP 233 - Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací

[6] Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch

Poznámka:

IZP

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6024706.html