Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

BIM pro dopravní a pozemní stavby 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136YBD1 Z 4 1P+3C česky
Garant předmětu:
Petr Pánek
Přednášející:
Robert Bouška, Renáta Hoďánková, Petr Pánek
Cvičící:
Robert Bouška, Renáta Hoďánková, Petr Pánek
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Úvod do problematiky BIM - BIM v LC projektu, BIM v ČR a ve světě, Navrhování konstrukcí PS -Příklady použití informačních modelů v inženýrských stavbách, databáze a facility management, Facility management - Modelování nosných konstrukcí, návrh a posození detailu, úroveň detailu, Specifika BIM v dopravním stavitelství, Nástroje a technologie BIM, Navrhování a realizace v DS, BIM pro řízení výstavbových projektů, legislativa, Projektové řízení BIM pro oceňování stavební produkce

Požadavky:

Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence.

Práce v hodině cvičení v jednotlivých softwarech (kontrola vyučujícím přímo v hodině) - bez odevzdávání úloh.

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky BIM - BIM v LC projektu, BIM v ČR a ve světě,

2. Navrhování konstrukcí PS - Příklady použití informačních modelů v inženýrských stavbách, databáze a facility management,

3. Facility management -Modelování nosných konstrukcí, návrh a posození detailu, úroveň detailu,

4. BIM u PK - Specifika BIM v dopravním stavitelství, Nástroje a technologie BIM, Navrhování a realizace v DS, SW nástroje, zemní práce, BIM a řízené stavební stroje, BIM a kontroly kvality, příklady staveb,

5. BIM na stavbách PK - Pilotní projekty zkušenosti z přípravy a realizace, využívané softwary, měřící zařízení a automatické stroje,

6. BIM, Projektové řízeníBIM pro řízení výstavbových projektů, legislativa, BIM pro oceňování stavební produkce

Osnova cvičení:

1. Základové a nosné konstrukce (Revit Model)

2. Návrh stavebních detailů, výplně otvorů, zařizovací předměty

3. Facility management (Přesun do CS 114)

4. Základní informace o programech, program Infraworks

5. Druhy mapových podkladů import do infraworks, model builder

6. Liniová stavba (příjezdová komunikace), základní vedení trasy

7. Úpravy parametrů trasy a koridoru, výkaz výměr, export a import dat

8. Datová prostředí CDE

9. Detekce kolizí v modelu

10. Časoprostorová simualce výstavby, výkazy výměr

11. Náklady výstavby a životního cyklu, Open BIM platformy

12. Exkurze na stavbu/Externista

Cíle studia:

Cílem je zvětšení rozsahu znalostí studentů v rozsáhlé problematice BIM u dopravních a pozemních staveb, s praktickými cvičeními zaměřenými na konkrétní současně využívané softwary.

Studijní materiály:

https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb

http://www.ceskainfrastruktura.cz

Poznámka:
Další informace:
http://d2051.fsv.cvut.cz/ybd1.htm
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4755906.html