Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Silniční stavby 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136SS02 Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 136SS02 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 136SS01
Zápis předmětu 136SS02 musí předcházet zapisu předmětu 136YSVT v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Úspěšné absolvování předmětu 136SS02 je podmínkou pro zápis na předmět 136YDPJ.
Garant předmětu:
Petr Mondschein
Přednášející:
Petr Mondschein
Cvičící:
Karel Fazekas
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Předmět v teoretické části seznamuje studenty s materiály využívanými v silničním stavitelstvím, jejich vlastnostmi, zkoušením a použitím. Ve cvičení jsou prohlubovány znalosti z projektování.

Požadavky:

Před konáním zkoušky z předmětu musí být uzavřený předmět 136SS01.

Osnova přednášek:

(1) Konstrukce vozovky, funkce konstrukčních vrstev, volba konstrukce vozovky

(2) Kamenivo, základní charakteristiky a zkoušení kameniva, nestmelené směsi

(3) Asfaltová pojiva, historie asfaltových pojiv, jejich výroba, rozdělení, zkoušení asfaltových pojiv, principy stárnutí

(4) Rozdělení asfaltových směsí, požadavky na chování asfaltových směsí, rozdělení podle výrobků a názvosloví

(5) Zkoušení asfaltových směsí, návrh asfaltových směsí

(6) Výroba, doprava, pokládka asfaltových směsí, kontrola hotových vrstev, mechanismy pro pokádku a hutnění

(7) Hydraulicky stmelené směsi, jejich využití, výroba, pokládka, kontrola

(8) CB vozovky, vývoj technologie CB vozovek, materiálové vstupy, realizace CB vozovek, ošetřování CB krytů, kontrola zhotovení

(9) Zeminy a jejich rozdělení, názvosloví, namrzavost zemin, únosnost, zhutnitelnost, funkce zemní pláně a aktivní zóny

(10) Zlepšování a úprava zemin, stanovení zpracovatelnosti

(11) Recyklace materiálů, rozdělení recyklace dle místa a teploty, principy recyklace, výrobní mechanismy

(13) Prohlídka laboratoře

Osnova cvičení:

(1) Určení návrhové kategorie

(2) Směrové vedení trasy

(3) Výškové vedení trasy

(4) Klopení vozovky kolem osy

(5) Rozhledy v křižovatce a v trase

(6) Vzorové příčné řezy

(7) Pracovní řezy

(8) Návrh odvodnění

(9) Výkaz výměr

(10) Návrh trubního propustku

Cíle studia:

Student se seznámí s problematikou silničních stavebních materiálů, s jejich vlastnostmi a zkoušením. Cílem je získat znalosti pro správnou aplikaci silničních stavebních materiálů v konstrukci vozovek a zemním tělese.

Studijní materiály:

(1) Zajíček a kolektiv: Technologie stavby vozovek - kniha, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, 2016, ISBN 978-80-87438-59-6

(2) Hanzík, V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí. Revidované a rozšířené vyd. s poč. programem, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015, ISBN 978-80-903925-6-4

(3) Shell Bitumen Handbook, sixth edition, ICE Publishing; 6th edition, 2014, ISBN 978-0727758378

(4) K. Bačová, I. Gschwendt, R. Staňo, F. Schlosser, J. Komačka.: Stavba ciest a diaľnic, Nakladateľstvo STU, 2012, ISBN: 978-80-227-3831-6

(5) Technické podmínky (TP) http://www.pjpk.cz/technicke-podminky-tp/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-219

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
Út
místnost TH:B-264

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B264
místnost TH:B-264

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B264
St
místnost TH:B-264

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B264
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3325406.html