Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra geotechniky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
135ABP Advanced Bachelor Project
 
anglicky Předmět není vypsán
135AMP Advanced Master Project
 
anglicky Předmět není vypsán
135BPRO Bachelor Project
 
anglicky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
135BAPC Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
135BAPQ Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
135BAPK Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
135BAPZ Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
135BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
135CMGE Computing and Computer Modelling in Geotechnical Eng. anglicky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135DPP Diploma Project anglicky Z 30 24C Předmět je vypsán
135DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
135DISE Diplomový seminář česky Z 4 4C Předmět je vypsán
135DYGK Dynamika geotechnických konstrukcí česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
D35DZ Dynamika zemin česky Předmět je vypsán
D35DZH Dynamika zemin a hornin česky Předmět je vypsán
D35ZKVS_EN Earth Structures in Hydro and Environmental Engineering anglicky Předmět je vypsán
135FS01 Foundation of Structures anglicky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
135FS02 Foundation of Structures 2 anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
135XGPR Geologické praktikum
 
česky Z 1 2C Předmět je vypsán
135GEA Geologie česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
D35GEO Geologie a hydrogeologie česky Předmět je vypsán
135GEMZ Geologie a mechanika zemin
 
česky Z,ZK 7 4P+2C Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
135GGO Geologie pro geodetické obory
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
135GSM Geology and Soil Mechanics
 
anglicky Předmět není vypsán
135GM01 Geomechanika 1 česky Z 3 2P+1C Předmět je vypsán
135GM2I Geomechanika 2I česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
135GM2R Geomechanika R2 česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
D35GMZ_EN Geotechnical Monitoring and Field Experiments anglicky Předmět je vypsán
135YGEM Geotechnický monitoring česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D35GMZ Geotechnický monitoring a terénní zkoušky česky Předmět je vypsán
135YGSM Geotechnický software pro numerické modely česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135GET Geotechnika česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D35GET Geotechnika - mechanika zemin a zakládání staveb
 
česky Předmět není vypsán
135YGZP Geotechnika a životní prostředí česky Předmět není vypsán
135XGZP Geotechnika a životní prostředí česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
135YING Inženýrská geologie česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YKA Kámen v architektuře česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135XKA Kámen v architektuře česky Z 1 2P Předmět je vypsán
135YMPK Mechanika podzemních konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D35MPS Mechanika podzemních staveb česky Předmět je vypsán
135XMPS Mechanika podzemních staveb Z
 
česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
135MZA Mechanika zemin a zakládání staveb česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
D35MRPK_EN Modeling for natural disaster management anglicky Předmět je vypsán
D35MRPK Modelování pro řízení při přírodních katastrofách česky Předmět je vypsán
D35NVP_EN Numerical Calculations of Underground Construction anglicky Předmět je vypsán
D35NVP Numerické výpočty podzemních staveb česky Předmět je vypsán
D35ODP Odpady, hospodaření s odpady česky Předmět je vypsán
135PZMH Podzemní stavby a mechanika hornin česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
135PSMH Podzemní stavby a mechanika hornin
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
135YPZU Podzemní urbanismus česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135XPGZ Polní geotechnické zkoušky česky Předmět je vypsán
135DISZ Projekt česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
135PZ02 Projekt 2
 
česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
135P02C Projekt 2C česky KZ 6 4C Předmět je vypsán
135P03C Projekt 3C česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
135P04C Projekt 4C česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
135YDPJ Projekt D česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
135RP03 Ročníkový projekt 3
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
D35VSMZ_EN Selected Items of Soil Mechanics and Environmental Geotechnics anglicky Předmět je vypsán
D35DZ_EN Soil Dynamics anglicky Předmět je vypsán
135SOM1 Soil Mechanics 1 anglicky Z 3 2P+1C Předmět je vypsán
135SOM2 Soil Mechanics 2 anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
135SDP3 Structural Design Project 3 anglicky KZ 5 4C Předmět je vypsán
135SDP4 Structural Design Project 4 anglicky KZ 5 4C Předmět je vypsán
210SDP4 Structural Design Project 4
 
anglicky KZ 5 4C Předmět není vypsán
135SDP2 Structural Design, Project 2 anglicky KZ 6 4C Předmět je vypsán
135YTIG Terénní cvičení z IG česky Předmět je vypsán
D35VSMZ Vybrané statě z mechaniky zemin a environmentální geotechniky česky Předmět je vypsán
D35VZP Využití znehodnocených pozemků pro krajinnou regeneraci a novou výstavbu česky Předmět je vypsán
135YVPZ Výpočty podzemních konstrukcí na počítači česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YVZK Výpočty základových konstrukcí na počítači česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135ZPS Zakládání a podzemní stavby česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
135ZSVT Zakládání staveb česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
135ZS01 Zakládání staveb 1 česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
135ZS02 Zakládání staveb 2 česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
135XZSZ Zakládání staveb 2Z
 
česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
135ZSE Zakládání staveb E česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
135ZSVV Zakládání staveb V česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
135ZSH Zakládání staveb a hydrogeologie česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
135YZKS Zemní konstrukce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D35ZKVS Zemní konstrukce vodních a environmentálních staveb česky Předmět je vypsán
135XZAL Základy lomařství česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
135YZAL Základy lomařství česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11135.html