Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dynamika geotechnických konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135DYGK Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Jan Pruška
Přednášející:
Jan Pruška
Cvičící:
Veronika Pavelcová, Jan Pruška
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Předmět navazuje na vědomosti získané studenty předmětu Dynamika stavebních konstrukcí. Student se seznámí s určením zatížení geotechnických konstrukcí od přírodní i technické seizmicity, získá přehled o vlastnostech dynamicky zatížených zemin a hornin, včetně postupů určování těchto vlastností. Dále se dále naučí základní postupy posuzování vlivu technické seizmicity a zemětřesení na vybrané geotechnické konstrukce (plošné základy, zárubní a opěrné zdi, násypy, svahy, tunely).

Požadavky:

Nejsou

Osnova přednášek:

Soustavy s jedním stupněm volnosti - analytická řešení, pohybová rovnice

Soustavy s konečným počtem stupňů volnosti, Rayleighova metoda,tlumené kmitání

Dynamické vlastnosti zemin

Zemětřesení, mechanismus zemětřesení, intenzita zemětřesení a riziko zemětřesení

Technická seizmicita, seismické zatížení

Dynamické účinky strojních zařízení na základy budov

Ztekucení zemin, ohodnocení možnosti ztekucení písků pomocí měření in-situ

Dynamické zlepšování zemin

Interakce zemina - konstrukce při dynamickém zatížení

Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - základy,

Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - opěrné a zárubní zdi

Určení stability svahu při seizmickém zatížení

Navrhování podzemních staveb pro seizmické zatížení, potrubí při seizmickém zatížení

Osnova cvičení:

1. Určení rychlosti seizmických vln na základě rerakčního měření, vyhodnocení cyklického zatížení zkušební deskou. Zjištění dynamických paramet Určování dynamického zatížení geotechnických konstrukcí

2. Určení možnosti ztekucení dané rstvy písků. Spolupůsobené konstrukce a zeminy

3. Návrh dynamicky zatížené vetknuté pažící konstrukce metodami Monobe – Okabeho a Seeda

Návrh dynamicky zatížené gravitační zdi podle Eurokódu 1998 a Westergaarda

4. Návrh základu pro kompresor, návrh základové patky metodou Budhu a Al.Karniho

5. Výpočet dynamicky zatížené podzemní konstrukce (tunelu) free-field metodou, ukázka její popužití v MKP – GEO MKP

6. Ukázka výpočtu seizmicky zatížené konstrukce pomocí MKP -PLAXIS Dotazy, shrnutí,

Cíle studia:

Cílem studia je získat metodický základ pro použití fundamentálních postupů při posuzování běžných geotechnických konstrukcí na seizmické účinky.

Studijní materiály:

Pruška Jan: Dynamika geotechnických konstrukcí, ČVUT, Praha, 2017

Máca Jiří a kol.: Dynamika stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 2015

Braja M. Das: Principles of Soil Dynamics, Cengage Learning, 2017

Arnold Verruijt An Introduction to Soil Dynamics, DOI:10.1007/978-90-481-3441-0

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-373

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B373
místnost TH:B-374

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4950306.html