Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135GEA Z,ZK 2 1P+1C česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 135GEA je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 135MZA
Zápis předmětu 135GEA musí předcházet zapisu předmětu 135MZA v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Kateřina Kovářová, Jan Valenta
Přednášející:
Svatoslav Chamra, Jan Jelínek, Kateřina Kovářová, Richard Malát, Jan Schröfel, Jan Valenta
Cvičící:
Milan Aue, Petr Černoch, Svatoslav Chamra, Jan Jelínek, Miroslav Jetmar, Kateřina Kovářová, Jakub Kryl, Richard Malát, Adam Podojil, Jan Schröfel, Marián Steiger, Tomáš Štor, Jan Valenta
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na pochopení základních geologických zákonitostí a principů ve vztahu k architektuře, stavitelství a územnímu plánování. Důraz je dbán na vysvětlení vlivu geologických procesů, a to endogenních i exogenních, na horninové prostředí, a jak geologická situace ovlivňuje navrhování konstrukcí a jejich interakci s horninovým prostředím. Zároveň je věnována pozornost technickým vlastnostem hornin s ohledem na jejich využití v praxi. V neposlední řadě je součástí předmětu stručný exkurz do problematiky degradace stavebního a dekoračního kamene a restaurování a rekonstruování objektů z něj zhotovených.

Požadavky:

Složení zápočtu založeného na určování hornin je podmínkou k účasti na zkoušce, která je v podobě písemného testu na konci semestru.

Osnova přednášek:

1. přednáška:Úvod. Stavba Země. Globální tektonika. Magmatismus. Vulkanismus.

2. přednáška:Horninový cyklus. Tektonické poruchy.

3. přednáška:Zemětřesení. Sesuvy.

4. přednáška:Zvětrávání. Krasové jevy. Povrchová činnost vody.

5. přednáška: Podzemní voda. Geologické aspekty v územním plánování. Geologické mapy.

6. přednáška:Kámen jako stavební a dekorační materiál. Technické vlastnosti hornin.

7. přednáška:Zdroje stavebních hornin. Restaurování a rekonstrukce objektů z kamene.

Osnova cvičení:

1. týden:Úvod. Dělení hornin dle geneze. Horninotvorné minerály. Praktické poznávání.

2. týden:Systém magmatických hornin – horniny hlubinné, žilné.

3. týden:Systém magmatických hornin – horniny výlevné, opakování magmatických hornin.

4. týden: Opakování magmatických hornin. Systém sedimentárních hornin – úvod, texturní a strukturní znaky, klastické sedimenty.

5. týden:Systém sedimentárních hornin – klastické, chemogenní a organogenní sedimenty. Opakování sedimentárních hornin.

6. týden: Systém metamorfovaných hornin – úvod, texturní a strukturní znaky; mechanicky, šokově a kontaktně metamorfované horniny, regionální metamorfóza.

Cíle studia:

Cílem studia je pochopení vlivu geologických procesů na vlastnosti horninového prostředí ve vztahu k navrhování stavebních konstrukcí. Dalším cílem je porozumění vlivu exogenních procesů na technické vlastnosti hornin a porozumění základních specifik navrhování konstrukcí z kamene. V neposlední řadě je cílem poukázat na nutnou komplexnost přístupu k rekonstruování a restaurování objektů zhotovených z přírodního kamene.

Studijní materiály:

Šajgalík, Čabalová, Schütznerová, Šamalíková, Zeman: Geológia. ALFA, SNTL, Bratislava, Praha, 1986

Záruba, Vachtl, Pokorný: Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty. SNTL Praha, 1972

Schütznerová, Schröfel: Geologie. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994

Tourková: Geologie pro architekty. Vydavatelství ČVUT, Praha 2012

Syrový, Ťahan, Tomáš, Volf, Wagner: Kámen v architektuře. SNTL, Praha 1984

http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=1983

http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=1829

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=609
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-202

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202
Út
St
Čt
místnost TH:B-580

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B580
místnost TH:B-580

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
B580
místnost TH:B-580

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B580
místnost TH:B-580

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
B580
místnost TH:B-580

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B580
místnost TH:B-580

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B580
místnost TH:B-580

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
B580
místnost TH:B-580

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B580
místnost TH:B-580

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B580

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1098806.html