Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diploma Project

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135DPP Z 30 24C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Jiří Barták, Josef Jettmar, Jan Kos, Jan Salák, Jan Záleský
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

V diplomové práci se student zabývá tématem, které si zvolí z katedrou pravidelně vypisovaných. Řeší např. problémy spojené a s navrhováním a výstavbou geotechnických konstrukcí, inženýrských konstrukcí, speciálním zakládání pro průmyslové, dopravní, bytové a vodohospodářské stavby, zemní a horninové konstrukce ve složitých případech a stavby pro ukládání odpadů. Práce navazuje a rozvíjí poznatky z diplomního projektu.

Požadavky:

Při zpracování student podpisem potvrdí převzetí zadání nejpozději do konce 2. týdne semestru, práci zpracovává podle pokynů vedoucího práce při konzultacích. Počet a průběh konzultací upřesňuje vedoucí práce.

Osnova přednášek:

předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

individuální zadání - výuka formou konzultací

Cíle studia:

Student musí být schopen tvůrčím způsobem využít a aplikovat znalosti z předchozího studia.

Studijní materiály:

Individuální podle pokynu vedoucího práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24823005.html