Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mechanika podzemních staveb Z

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135XMPS Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Geotechnický průzkum, základní pojmy klasifikace a hodnocení vlastností hornin, laboratorní a terénní zkoušky, prvky výpočtů v mechanice hornin a podzemním stavitelství, technologie podzemních staveb.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1.Úvodní přednáška – historie, názvosloví , Vlastnosti horninového a zeminového prostředí, klasifikace zemin a hornin, inženýrskogeologický průzkum, diskontinuity, klasifikace hornin, geotechnický průzkum

2.Poloha, vedení podzemní trasy, umístění portálů, Rizika při výstavbě, riziková analýza, základní projekční prvky

3.Zatížení podzemních staveb, Výpočet vnitřních sil v ostění

4.Tunelovací metody, Kolektory, Hloubené tunely, výstavba šachet

5.Vybavení podzemních staveb,

6.Aktuální dění v podzemním stavitelství

Osnova cvičení:

1. Určení tvaru raženého dopravního tunelu

2. Výpočet zatížení tunelu s vysokým nadložím (např. dle Protodjakonova)

3. Výpočet zatížení tunelu s nízkým nadložím (např. dle Bierbaumera)

4. Výpočet vnitřních sil v ostění metodou Zurabov - Bugajeva

Cíle studia:

Orientace v základních pojmech z klasifikace a vlastností hornin, zvládnutí jednoduchých metod výpočtů v oblasti mechaniky hornin a podzemním stavitelství, orientace v technologii výstavby podzemních děl.

Studijní materiály:

Barták J., Bucek M., Šimek J. Zakládání staveb a podzemní stavby. ČVUT Praha, 1980 , Széhy K. The Art of Tunnelling. Akadémiai Kiado Budapest, 1978 ,

Bucek, M. - Barták,J. Podzemní stavby. ČVUT Praha, 1989,

Frankovský M, Klepsatel F., Městské podzemní stavby. Jaga Bratislava 2005, Klepsatel F, Kusý P. Výstavba tunelů ve skalních horninách, Jaga Bratislava 2003

Dean Brox: Practical guide to tunneling, Boca Raton 2017, ISBN 978-1-138-62998-1

Das Braja M: Rock mechanics: an Introduction, Boca Raton, 2013 978-0-415-80923-8

web České tunelářské asociace - https://www.ita-aites.cz/cz/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5123506.html