Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mechanika podzemních staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D35MPS ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jan Pruška
Přednášející:
Jan Pruška
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Pokročilé navrhování podzemních staveb, technologie tunelovacích metod. Konstituční modely chování horninového masivu. Matematické metody řešení - MKP, metoda rozlišovacích prvků, platnost řešení. Přehled geotechnického softwaru pro PC pro modelování podzemních staveb. Případové studie vybraných geotechnických problémů.

Požadavky:

135YPZU nebo 135YVPZ

Osnova přednášek:

1 Geotechnický průzkum, klasifikace hornin

2 Chování zemin a hornin, bobtnání, materiálové modely, pevnost horninového masivu

3 Napětí a deformace okolo kruhového výrubu s vysokým nadložím

4 Typy ostění a jeho prvky, zabezpečení čelby

5 Účinky zemětřesení na podzemní stavby

6 Výpočet vnitřních sil v ostění, numerická analýza tunelů

Osnova cvičení:

Ve cvičeních se na praktickém zadání procvičí odborná problematika přednášená v přednáškách č. 1 až 6

Cíle studia:

Absolvováním předmětu student získá podrobné poznatky o stabilitě podzemních děl, statice jejich výztuží a metodách navrhování a posuzování těchto konstrukcí a dále se naučí samostatně používat a hodnotit některé softwarové produkty.

Studijní materiály:

Barták, J. Pruška, J.: Podzemní stavby, ČVUT Praha, 2011

Klepsatel, F.: Výstavba tunelů ve skalních horninách, Jaga, 2003

Aldorf, J.: Mechanika podzemních konstrukcí. VŠB-TU Ostrava, 1999

Kolymbas, D.: Tunnel and Tunnel Mechanics, Springer,2008

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24440205.html