Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kámen v architektuře

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135XKA Z 1 2P česky
Garant předmětu:
Kateřina Kovářová
Přednášející:
Kateřina Kovářová
Cvičící:
Kateřina Kovářová
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Předmět „Kámen v architektuře“ představuje exkurz do problematiky využívání přírodního kamene jakožto stavebního a dekoračního materiálu, a to nejen z pohledu současnosti, ale i minulosti. Důraz je kladen na obeznámení s hlavními vlastnostmi hornin, které ovlivňují jejich použitelnost v praxi, co tyto vlastnosti ovlivňuje jak při samotném vzniku, tak během času v konstrukci. Pozornost je věnována způsobům dobývání kamene, možnostem a způsobům jeho opracování, specifikům použití kamene v exteriéru a interiéru. Zároveň je věnována pozornost problematice trvanlivosti a restaurování a rekonstruování objektů z kamene. V neposlední řadě jsou studenti seznámeni se základními normami týkajícími se dané problematiky. Součástí předmětu jsou dvě exkurze po stavebním a dekoračním kameni Prahy, dle možností i na ukázkovou realizaci rekonstrukce či restaurování historického objektu.

Požadavky:

Nejsou, ideálně po absolvování 135GMO1 či 135GEA

Osnova přednášek:

1. týden: Základní systém hornin, rozdělení stavebních a ušlechtilých kamenů. Základní vlastnosti hornin

2. týden: Kámen jako součást našeho života – jako stavební, konstrukční, architektonický, dekorační a umělecký prvek.

3. týden: Způsoby dobývání kamene, významná ložiska stavebního kamene v ČR, import ze zahraničí.

4. týden: Způsoby opracování přírodního kamene, typy povrchů, stopy nástrojů po opracování. Druhy kamenických výrobků.

5. týden: Použití přírodního kamene v interiérech a exteriérech, přednosti, výhody a nevýhody. Postupy a rozdíly při použití kamene v novostavbách a historických objektech.

6. týden: Trvanlivost a degradace přírodního kamene. Ošetřování, údržba a renovace konstrukcí a výrobků z přírodního kamene.

7. týden: Technické normy pro použití a montáž přírodního kamene.

8. týden: Exkurze po vybraných pražských lokalitách – např. Národní muzeum

9. týden: Exkurze po vybraných pražských lokalitách – např. Pražský hrad

10. týden: Exkurze po vybraných pražských lokalitách – např. Staré město/Vyšehrad

11. týden: Prezentace seminárních prací

12. týden: Prezentace seminárních prací

13. týden: Závěrečná exkurze – lokalita po domluvě

Osnova cvičení:

Cvičení plynule navazují na jednotlivé přednášky a prolínají se. Jsou zaměřeny především na fyzických ukázkách hornin, opracování, atd.

Cíle studia:

Cílem studia je porozumění komplexnosti problematiky přírodního kamene v architektuře, a to jak v současnosti, tak v minulosti.

Studijní materiály:

Syrový et al. (1984): Kámen v architektuře

Kukal Z. (1989): Člověk a kámen

Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky

Březinová et al. (1996): Praha kamenná

Jundrovský R., Tichý E. (2001): Kamenictví – tradice z pohledu dneška

http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/praha.html

https://stonetopography.is.cvut.cz

Friedrich V. (2009): Přírodní kámen

Časopis Kámen

Dudíková Schulmannová B., Valečka J. (2012): Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje (mapa)

Winkler (1997): Stone in Architecture (2. vydání)

Siegesmund & Snethlage (2011): Stone in Architecture (4. vydání).

Stavební a dekorační kameny Prahy – webový kurz katedry geotechniky FSv ČVUT

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=609
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2390706.html