Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výpočty podzemních konstrukcí na počítači

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135YVPZ Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jan Pruška
Přednášející:
Jan Ježek, Jan Pruška, Daniel Turanský
Cvičící:
Jan Ježek, Jan Pruška, Jan Salák, Daniel Turanský
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

V daném předmětu jsou vysvětleny zásady posouzení podzemních staveb realizovaných pomocí Nové rakouské tunelovací metody a tunelovacích strojů včetně problematiky sedání nadloží. Jsou představeny a porovnány základní nástroje pro výpočet a posouzení podzemních staveb. Předmět kromě teoretických aspektů řešířadu příkladů dostupným software na bázi MKP.

Odvození vstupních parametrů pro výpočty (metody, nepřesnosti)

Modely chování hornin a zemin (Mohr-Coulomb, Hoek-Brown, small strain)

Posouzení primárního ostění realizovaného pomocí NRTM

Posouzení segmentového ostění realizovaného pomocí TBM

Sedání nadloží a problematika mělkých městských tunelů

Problematika dlouhých tunelů s vysokým nadložím

Vyhodnocení monitoringu a zpětné analýzy

Požadavky:

135GEMZ, 135ZS01 nebo 135ZSVT

Osnova přednášek:

Postupy při algoritmizaci geotechnických úloh. Matematické modely, metoda konečných prvků. Fyzikální modely zemního a horninového prostředí. Vstupní parametry pro jednotlivé typy modelů. Geotechnický software pro PC (algoritmizace norem, plošné a pilotové základy, pažící konstrukce, stabilita svahů, ostění podzemních konstrukcí a pod.)

Osnova cvičení:

Posouzení primárního ostění realizovaného pomocí NRTM

Posouzení segmentového ostění realizovaného pomocí TBM

Výpočet sedání (poklesové kotliny) u tunelů s nízkým nadložím

Cíle studia:

Naučit se aplikovat získané znalosti z geotechniky (mechanika zemin, mechanika hornin, zakládání staveb, podzemní stavby) pro návrh konstrukcí podzemních staveb pomocí softwaru GEO a PLAXIS, seznámení se základními pojmy numerického modelování

Studijní materiály:

Šejnoha M. a kol.:Metoda konečných prvků v geomechanice : teoretické základy a inženýrské aplikace ČVUT, Praha, 2015, ISBN 978-80-01-05743-8

Hoek E.: Numerical Modelling for Shallow Tunnels in Weak Rock, https://www.rocscience.com

Inženýrské manuály programu GEO5 MKP - https://www.fine.cz/geotechnicky-software/mkp/

PLAXIS 2D : Program manual - https://www.plaxis.com/product/plaxis-2d/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-582

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B582

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24828505.html