Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Mechanika podzemních konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135YMPK Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Alexandr Butovič, Jan Pruška
Přednášející:
Jiří Barták, Alexandr Butovič, Jan Pruška
Cvičící:
Alexandr Butovič, Jan Pruška
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Předmět navazuje na předmět Podzemní stavby a mechanika hornin, který je součástí bakalářského studijního programu. V rámci výuky jsou prohlubovány znalosti z oboru podzemního stavitelství a předávány praktické zkušenosti z oboru projektování a realizace podzemních staveb. Student si na jednoduchém projektu tunelu vyzkouší aplikaci dosažených vědomostí. Nedílnou součástí předmětu je i exkurze na realizovanou podzemní stavbu v Praze.

Požadavky:

Požadovaná účast, odevzdání projektu s vyhovujícím hodnocením.

Osnova přednášek:

1.Úvod do projektování podzemních staveb – požadavky na projektanta, stupně projektových dokumentací, komplikace IG průzkumu

2.Projekt – zadání, principy směrového a výškového návrhu podzemního díla, stabilita a deformace podzemních děl, nedopravní části tunelů pozemních komunikací

3.Méně časté metody realizace podzemních děl

4.Statické řešení podzemních staveb – návrhové přístupy, statické výpočty, matematické modely

5.Projekt – návrh geometrie příčného řezu, členění výrubu, vodotěsné izolace, definitivní ostění

6.Ražby TBM – druhy strojů, segmentové ostění, komplikace při realizaci

7.Geotechnický monitoring – důvody, metody, ISGM, komplikace

8.Zajištění nadzemní zástavby – pasportizace, způsoby zajištění, poruchy, komplikace

9.Mimořádné události při realizaci podzemních děl

10.Exkurze

Osnova cvičení:

Ve cvičeních se na praktickém zadání procvičí odborná problematika přednášená v přednáškách

Cíle studia:

Aplikace teoretických vědomostí a praktických zkušeností při návrhu jednoduchého projektu ražeb tunelu. Získání přehledu o postupech při projektování podzemních staveb.

Studijní materiály:

Skripta Barták, Pruška: Podzemní stavby 2011

Skripta Pruška: Mechanika hornin 2002

Kniha Klepsatel, Mařík, Frankovský: Městské podzemní stavby, JAGA 2005

ČSN 737507 – Projektování tunelů pozemních komunikací

ČSN 737508 – Železniční tunely

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-585

18:00–19:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B585
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4930006.html