Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modelování pro řízení při přírodních katastrofách

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D35MRPK ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jan Záleský
Přednášející:
Jan Záleský
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Sesuvy – úvod: co je sesuv, proč a jak vzniká, základní vstupní data pro hodnocení stability území. Typy sesuvů a klasifikace, charakteristické znaky, území náchylná k sesuvům, ČGS/USGS. Mechanický popis, metody výpočtu stability svahu (mezní rovnováha, numerické metody). Vstupní parametry pro hodnocení stability území, metody zjišťování (laboratorní / terénní zkoušky). Spouštěcí vlivy – citlivost k vstupním parametrům pro výpočty stability. Modelování a zpětná analýza sesuvů, ověření přiléhavosti výstupů - požadavky na monitoring. Případové studie.

Povodně: Hydrologické podklady, měření, nejistoty, změny klimatu a ovlivněná data. Modelování v hydrologii a proudění povrchových vod – numerické modely. Omezování následků povodní – analýzy zranitelnosti území, technická a měkká opatření, fyzikální modely. Objekty kritické infrastruktury – manipulace a řízení při povodních.

Případové studie přírodních a zvláštních povodní z ČR a zahraničí

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Smoltzyk, U. (ed.): Geotechnical Engineering Handbook. Vol. 1-3. Ernst & Sohn, A Willey Comp. ISBN: 3-433-01449-3,-01450-7,-01451-5, 2003.

Highland, L., M., Bobrowsky, P.: The Landslide Handbook - A Guide to Understanding Landslides. U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, Circular 1325, 129 p., https://pubs.usgs.gov/circ/1325/pdf/C1325_508.pdf, download: 2018/06/13.

Novak, P., Guinot, V., Jeffrey, A., Reeve, E. 2010: Hydraulic Modelling – an Introduction: : Principles, Methods and Applications. CRC Press, ISBN 978-0-419-25020-3. 602 p.

Mujumdar, P., & Nagesh Kumar, D. 2012. Floods in a Changing Climate: Hydrologic Modeling (International Hydrology Series). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-01876-1. 177 p.

Poznámka:

IB

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6489606.html