Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Numerical Calculations of Underground Construction

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D35NVP_EN ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
Jan Pruška
Přednášející:
Jan Pruška
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

V daném předmětu jsou probrány základní odlišnosti statických výpočtů podzemních staveb od výpočtů pozemních konstrukcí (nepřesnost vstupních údajů, vliv technologie provádění, hlavní zdroje chyb, význam parametrických studií a zpětných analýz). Jsou vysvětleny zásady posouzení tunelů realizovaných pomocí Nové rakouské tunelovací metody (stabilita nevystrojeného výrubu, posouzení primárního ostění ze stříkaného betonu, posouzení vlivu podpůrných prvků). Dále je probrán způsob modelování ražeb pomocí tunelovacích strojů (TBM) v horninách a zeminových štítů (EPBS) v zeminách (včetně vlivu tlaků před čelbou). Jsou také vysvětleny zásady posouzení segmentového ostění při mechanizované ražbě. Problematika sedání nadloží je probrána obecně bez vlivu tunelovacích metod. Jsou představeny a porovnány základní nástroje pro výpočet a posouzení podzemních staveb (empirické vztahy, manuální výpočty, numerické metody, dostupný software).

Požadavky:

Nejsou

Osnova přednášek:

- Nepřesnost vstupních dat a hlavní zdroje chyb při numerickém modelování podzemních staveb

- Principy modelování Nové rakouské tunelovací metody (stříkaný betonový primární ostění, pořadí hloubení - metoda ß, vliv nosných prvků (skalní svorníky atd.).

- Modelování zemních štítů (EPBS) v zeminách (včetně vlivu předstihových tlaků).

- parametrické studie a zpětné analýzy

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s problematikou numerického modelování podzemní konstrukce ražené pomocí NRTM či tunelovacími stroji.

Studijní materiály:

Debasis Deb Finite Element Methods: Concepts and Applications in Geomechanics, New Delphi: PHI Learning Privite Limited 2012, ISBN 978-81-203-4295-8

SINHA, Roghupati S.: Underground Structures (Design and Instrumentation). Elsevier, 1989. ISBN 0-444-88991-4.

Poznámka:

KD

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6093906.html