Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geotechnický monitoring a terénní zkoušky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D35GMZ ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jan Záleský
Přednášející:
Jan Záleský
Cvičící:
Jan Záleský
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Kontrolní sledování - monitoring - konstrukcí a prostředí staveb jako prostředek pro ověřování předpokladů návrhů, volby vstupních parametrů výpočtů a zajištění spolehlivosti. Vztah mezi vystrojením měřícími prvky a vypovídací schopností pro charakterizování odezvy prostředí a vývoje chování konstrukce v reálném měřítku. Zajištění dat ke zpětným analýzám a modelování chování prostředí a konstrukcí. Praktická výuka liniových sledování 3D deformací ve vystrojeném vrtu v areálu Fakulty stavební. Příklady instalací a sběru dat pro různé typy snímačů deformací, mechanického napětí i teploty.

Popis, provádění a vyhodnocování vybraných terénních zkoušek. Příklady užití terénních zkoušek, vyhodnocení výsledků a aplikací ve výpočtech a modelování. Návrh terénních zkoušek a instrumentací pro vybrané typy konstrukcí a prostředí.

Požadavky:

Geologie, Mechanika zemin a Zakládání staveb

Osnova přednášek:

1. Úvod, definice pojmů, důvody pro užití monitoringu a okrajové podmínky

2. Základy měření, snímače a sběr dat, aplikace pro geotechnický monitoring

3. Měření posunů a náklonů - povrch území/konstrukce

4. Měření napětí - pórové, totální, kotevní síla / síla v rozpěře, instrumentace

5. Liniová měření deformací v konstrukci / zemním / horninovém tělese

6. Kontrolní sledování - účel, otázky kdy, proč, co a jak měřit. Příklady konstrukcí, které by měly být sledovány - Eurocode 7

7. Příklady vystrojení konstrukcí a vývoj chování charakterizovaný monitoringem

8. Zásady návrhu kontrolního sledování pro vybrané typy konstrukcí a prostředí

9. Návrhy vystrojení dle typu konstrukce a požadavků na ověření chování, varianty dle cílů sledování a časových závislostí

10. Polní zkoušky - stanovení vybraných geomechanických charakteristik „in situ“, přehled

11. Statická zatěžovací zkoušky deskou, zkouška piloty a varianty instrumentace

12. Dynamická a statická penetrační zkouška

13. Zkoušky ve vrtech - presiometry a dilatometry

14. Prezentace seminárních prací studentů a diskuze k tématům, zpracování a možným alternativám řešení

Osnova cvičení:

1. Ukázky snímačů užívaných v geotechnickém monitoringu

2. Software pro obsluhu snímačů, nastavení, možnosti záznamu dat

3. Příklady měřidel / sond pro geotechnický monitoring a terénní zkoušky

4. Postupy instalací snímačů do prostředí staveb a konstrukcí

5. Liniová měření deformací (LMD) ve vystrojených vrtech, měřicí pažnice a vystrojování

6. LMD - praktická výuka v instrumentovaném před Fakultou - různé typy sond pro 3D sledování deformací

7. LMD - možné zdroje chyb, jejich omezování a možnosti kontrol datových výstupů při provádění monitoringu

8. Vyhodnocování naměřených dat a zpracování výstupů měření pro uživatele

9. Návrhy vystrojení podloží a konstrukcí - vybrané příklady

10. Diskuze k návrhům, alternativy vystrojení a jejich hodnocení

11. Možné problémy při vystrojování dle zpracovaných návrhů a alternativ

12. Údržba a předpokládaná životnost prvků geotechnického monitoringu a terénních zkoušek

13. Dle možností bude zařazena návštěva lokality s instrumentací a kontrolním sledováním

14. Prezentace seminárních prací studentů a diskuze k tématům, zpracování a možným alternativám řešení

Cíle studia:

Seznámit studenty se základními principy geotechnického monitoringu a terénních zkoušek; s důvody pro užívání monitoringu, jeho prováděním, vyhodnocováním výsledků i navrhováním ve vybraných příkladech a poskytnout informace o navrhování, provádění a vyhodnocování terénních zkoušek s příklady jejich instrumentování.

Studijní materiály:

Povinná: Přednášky v souborech pdf předávané studentům mailem.

Doporučená:

[1] Dunnicliff, J. Geotechnical instrumentation for monitoring field performance A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-00546-0.

[2] Smoltczyk, U.: Geotechnical Engineering Handbook, Fundamentals. Ernst & Son Verlag A Wiley Comp., Berlin, 2002, ISBN 3-433-01449-3.

Studijní pomůcky: Aktuální doprovodné texty k jednotlivým tématům v souborech pdf předávané studentům mailem.

Poznámka:

IZP, KD, VH,IB

Další informace:
Průběžně aktualizované přednášky a podklady ke studiu jsou studentům předávány e-mailem
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24440105.html