Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Zakládání staveb 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135ZS01 Z,ZK 7 3P+3C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Geomechanika 2I (135GM2I)
Garant předmětu:
Jan Kos, Jan Salák
Přednášející:
Jiří Barták, Jan Masopust, Jan Valenta
Cvičící:
Kristýna Čápová, Linda Černá Vydrová, Tereza Hamouzová, Jiří Herza, Taťana Holoušová, Jan Ježek, Daniel Jirásko, Jan Kos, Jan Masopust, Marie Peterková, Jan Salák, Zdeněk Šiška, Jan Valenta, Alena Zemanová
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Úvod do předmětu, literatura, zásady navrhování, geotechnické kategorie

Pevnostní a deformační charakteristiky základové půdy, plošné základy

Mezní stavy plošných základů, výpočet únosnosti a sedání plošných základů

Hlubinné základy - typologie, pilotové základy, technologie vrtaných a ražených pilot

Osová únosnost osamělých pilot, zatěžovací zkoušky pilot

Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot, skupina pilot

Mikropiloty, kotvy, technologie

Injektáž klasická a trysková, podzemní stěny

Stavební jámy, technologie pažení stavebních jam

Zásady pro návrh a posouzení pažicích konstrukcí, zemní tlak, účinek vody

Výpočet pažicích konstrukcí, metody závislých tlaků

Odvodňování stavebních jam

Ochrana základových konstrukcí před účinky agresivního prostředí

Požadavky:

Požaduje se zvládnutí základních pojmů v oblasti zakládání staveb, pochopení rozdílnosti přístupu (oproti ostatním klasickým stavebním materiálům) k návrhu a posouzení základových prvků. Požaduje se znalost technologických aspektů provádění jednotlivých základových prvků a konstrukcí, jejich výhod nevýhod ve srovnání s ostatními technologiemi. Požaduje se zvládnutí základních analytických výpočetních metod pro statické posouzení základových prvků a konstrukcí.

Návaznost na předměty Geologie a Mechanika zemin (Geomechanika a Geomechanika I2).

Osnova přednášek:

Úvod do předmětu, literatura, zásady navrhování, geotechnické kategorie

Pevnostní a deformační charakteristiky základové půdy, plošné základy

Mezní stavy plošných základů, výpočet únosnosti a sedání plošných základů

Hlubinné základy - typologie, pilotové základy, technologie vrtaných a ražených pilot

Osová únosnost osamělých pilot, zatěžovací zkoušky pilot

Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot, skupina pilot

Mikropiloty, kotvy, technologie

Injektáž klasická a trysková, podzemní stěny

Stavební jámy, technologie pažení stavebních jam

Zásady pro návrh a posouzení pažicích konstrukcí, zemní tlak, účinek vody

Výpočet pažicích konstrukcí, metody závislých tlaků

Odvodňování stavebních jam

Ochrana základových konstrukcí před účinky agresivního prostředí

Osnova cvičení:

Odpovídá osnově přednášek.

Cíle studia:

Cíle studie je jednak seznámení se s konkrétní problematikou zakládání staveb, jednak zvládnutí základních metod technologie provádění jednotlivých prvků a konstrukcí a využití metod jejich statického posouzení.

Studijní materiály:

Masopust, Jan. Zakládání staveb 1 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2015, 2018. 166 s. ISBN 978-80-01-05837-4.

Masopust, Jan. Zakládání staveb 2 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016, 2017. 192 s. ISBN 978-80-01-05938-8.

Turček, Peter a kol. Zakládání staveb. 2. vydání. Bratislava : Jaga group, s. r. o., 2005. 303 s. ISBN 80-8076-023-3.

Vaníček, Ivan a kol. Projektování základových a zemních konstrukcí : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016. 314 s. ISBN 978-80-01-05913-5.

Geotechnika: časopis pro mechaniku zemin, zakládání staveb a inženýrskou geologii. Praha : Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství. Vychází 4x ročně. ISSN 1211-913X.

Poznámka:
Další informace:
www.zakladani.cz
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-581

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
místnost TH:B-582

15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B582
místnost TH:B-585

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B585
místnost TH:B-581

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
místnost TH:B-582

16:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B582
místnost TH:B-585

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B585
Út
místnost TH:B-582

09:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B582
místnost TH:B-374

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:B-582

14:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B582
místnost TH:B-582

15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B582
St
místnost TH:B-478

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B478
místnost TH:B-582

15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B582
místnost TH:B-581

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
místnost TH:B-478

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B478
místnost TH:B-582

14:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B582
místnost TH:B-582

12:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B582
místnost TH:B-582

13:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B582
místnost TH:B-581

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
Čt

místnost TH:C-202

08:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C202
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 4. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3120206.html