Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geotechnický monitoring

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135YGEM Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jan Záleský
Přednášející:
Jan Záleský
Cvičící:
Jan Kos, Jan Záleský
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Kontrolní sledování - monitoring - konstrukcí a prostředí staveb jako prostředek pro ověřování předpokladů návrhů, volby vstupních parametrů a zajištění spolehlivosti. Vztah mezi vystrojením měřícími prvky a vypovídací schopností pro zpětné analýzy a modelování chování.

Požadavky:

Geologie, Mechanika zemin a Zakládání staveb

Osnova přednášek:

1. Úvod, definice pojmů, důvody pro užití monitoringu a okrajové podmínky

2. Základy měření, snímače a sběr dat, aplikace pro geotechnický monitoring

3. Příklady konstrukcí, které mají být sledovány - Eurocode 7 - účel, otázky kdy a kde, co a jak měřit

4. Měření posunů a náklonů - povrch území / konstrukce

5. Měření napětí - napětí pórové, totální, osově orientované

6. Měření sil - kotevní síla / síla v rozpěře

7. Liniová měření deformací (LMD) v konstrukci a prostředí staveb

8. Příklady vystrojení a ukázky vývoje chování charakterizovaného monitoringem

9. Zásady návrhu kontrolního sledování pro vybrané typy konstrukcí a prostředí

10. Návrhy vystrojení dle typu konstrukce a požadavků na ověřování chování

11. Varianty návrhů vystrojení podle cílů sledování a časových závislostí

12. Příklady užití metod monitoringu pro speciálně instrumentované zatěžovací zkoušky

13. Kontrolní sledování historických staveb - základní požadavky, geotechnika a geodezie

14. Prezentace seminárních prací studentů a diskuze k tématům a možným alternativám řešení

Osnova cvičení:

1. Nejistoty a otázky k ověření při řešení geotechnických problémů - příklady a identifikování rizik

2. Ukázky snímačů užívaných při geotechnickém monitoringu

3. Software pro obsluhu snímačů, nastavení, možnosti záznamu dat

4. Příklady měřidel pro geotechnický monitoring

5. Postupy instalací měřidel do prostředí staveb a konstrukcí

6. Vystrojování vrtů pro liniová měření deformací (LMD)

7. LMD - praktická výuka v instrumentovaném vrtu Fakulty

8. LMD - možné zdroje chyb a jejich omezování, kontroly výstupů při provádění monitoringu

9. Vyhodnocování naměřených dat a zpracování výstupů měření pro uživatele

10. Návrhy vystrojení konstrukcí a prostředí staveb - typové příklady provedení

11. Diskuze k návrhům, alternativy vystrojení a jejich hodnocení

12. Možné problémy při vystrojování dle zpracovaných návrhů a alternativ

13. Dle možností je zařazena návštěva lokality s probíhajícím kontrolním sledováním

14. Prezentace seminárních prací studentů a diskuze k tématům a možným alternativám řešení

Cíle studia:

Seznámit studenty s důvody pro užívání geotechnického monitoringu, jeho prováděním, vyhodnocováním a navrhováním ve vybraných typových příkladech

Studijní materiály:

Smoltzyk, U. (ed.): Geotechnical Engineering Handbook. Vol. 1-3. Ernst & Sohn, A Willey Comp. ISBN: 3-433-01449-3, 3-433-01450-7,3-433-01451-5, 2003

Dunnicliff, J.: Geotechnical instrumentation for monitoring field performance. Wiley-Interscience. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0 471 00546 0, 2001

Poznámka:

135YGEM - Geotechnický monitoring

Další informace:
Aktualizované přednášky a doplňkové materiály jsou zasílány průběžně mailem v pdf.
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-585

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B585
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4930206.html