Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geotechnika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135GET Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jan Pruška, Jan Valenta
Přednášející:
Alexandr Butovič, Matouš Hilar, Jan Kos, Jan Masopust, Jan Pruška, Jan Salák, Jan Valenta
Cvičící:
Alexandr Butovič, Kristýna Čápová, Linda Černá Vydrová, Matouš Hilar, Jan Ježek, Daniel Jirásko, Jan Kos, Jan Masopust, Jan Pruška, Jan Salák, Jan Valenta, Jan Vrbata
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Seznámení se s konkrétní problematikou zakládání staveb, zvládnutí základních metod technologie provádění jednotlivých prvků a konstrukcí a využití metod jejich statického posouzení.

Požadavky:

135ZS01

Osnova přednášek:

1.Princip výpočtu geotechnických úloh podle Eurokódu 1997

2.Výpočet osamělé piloty - svisle zatížené, vodorovně zatížené, negativní plášťové tření

3.Výpočet skupiny pilot s tuhou základovou deskou, chování pilot ve skupině

4.Výpočet únosnosti mikropiloty

5.Zlepšování vlastností základové půdy

6.Rozepřená pažená stavební jáma, typy pažení a jejich návrh

7.Výpočet 2. mezního stavu stavební jámy

8.Posuzování násypu za mostní opěrou, snížení hladiny podzemní vody

9.Bobtnání zemin, určení bobtnacích tlaků, překonsolidované zeminy

10.Gabionové konstrukce

11.Výpočet sekundárního sedání, creep zemin

12.Únosnost základové patky na skále

13.Výpočet stability skalního svahu

Osnova cvičení:

1. Opakování, shrnutí doposud získaných znalostí, IG podklady + mapy

2. Princip výpočtu geotechnických úloh podle EC 7-1

3. Výpočet pilot podle EC 7-1

4. Výpočet chování pilot ve skupině

5. Vodorovně zatížená pilota

6. Speciální zakládání – trysková injektáž, mikropiloty

7. Požadavky na zemní těleso pod vozovku – geotechnické aspekty a možnosti zlepšování vlastností

8. Exkurze (Metro D), exkurze bude dle možností stavby, možná v jiný termín

9. Exkurze (štola Radlická)

10. Podzemní stěny, tlak na podzemní stěnu

11. Test, tunelovací metody

12. Poklesy nad výrubem, poklesová kotlina, primární a sekundární napjatost

Cíle studia:

Cílem studie je jednak seznámení se s konkrétní problematikou zakládání staveb, jednak zvládnutí základních metod technologie provádění jednotlivých prvků a konstrukcí a využití metod jejich statického posouzení.

Studijní materiály:

Masopust J.: Základy geotechniky, ČVUT v Praze, 2021, ISBN 978-80-01-06847-2

Masopust J.: Navrhování základových a pažicích konstrukcí, ČKAIT, 2018, ISBN 9788087438312

Coduto, D., P.: Foundation Design: Principles and Practices. Barnes & Noble, ISBN: 0135897068, 2000

Das M. D., Sobhan K.: Principles of Geotechnical Engineering. Cengage Learning, 2003,2020.. ISBN: 978-0357420478

http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/doc/2013_06_WS_GEO/report/2013_06_WS_GEO.pdf - Eurocode 7: Geotech.Design: Worked examples:

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-204

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C204
St
Čt
místnost TH:B-582

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B582
místnost TH:B-582

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B582

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24829205.html