Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané statě z mechaniky zemin a environmentální geotechniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D35VSMZ ZK 2P česky
Garant předmětu:
Ivan Vaníček
Přednášející:
Daniel Jirásko, Ivan Vaníček
Cvičící:
Daniel Jirásko, Ivan Vaníček
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Předmět zaměřen na vyšší požadavky kladené na mechaniku zemin spojené s navrhováním geotechnických konstrukcí, především s ohledem na Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí. Logické schéma postupu návrhu geotechnických konstrukcí – geologický model, geotechnický model, výpočetní model, fáze realizace a kontroly. Postupy odběru vzorků, realizace polních a laboratorních zkušebních metod, zajišťující věrohodné ocenění vlastností zemin. Ocenění návrhových situací ovlivňující mezní stavy porušení a použitelnosti. Význam počáteční napjatosti, změn napjatosti (drah napětí). Analytické výpočetní metody. Numerické výpočetní metody (MKP). Deformace za 1 D, 2D a 3 D podmínek včetně časového efektu (konsolidace zemin). Rozdílnost mezi krátkodobou a dlouhodobou stabilitou, únosností. Progresivní porušování zemin. Různé typy vztahu mezi napětím a deformací pro různé typy zemin a jejich výchozí stav. Rozdílné chování zemin nasycených a nenasycených.

V části geoenvironmentálního inženýrství bude pozornost zaměřena na geoenvironmentální průzkum, sanační metody pro odstranění ekologických zátěží, výstavbu na brownfields, využití geotermální energie, přírodní katastrofy (povodně, sesuvy, skalní řícení)

Součástí předmětu jsou laboratorní praktika v laboratoři mechaniky zemin.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

- Vaníček, I.: Mechanika zemin, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1982

- Vaníček, I., Vaníček, M.: Earth Structures in Transport Water and Environmental Engineering, Springer, 2008.

- Vaníček, I., Čiháková, T., Jirásko, D., Kos, J., Salák, J., Vaníček, M.: Projektování základových a zemních konstrukcí. Česká technika – vydavatelství ČVUT Praha, 2016

- Čiháková, T., Rupp, D., Vaníček, I.: EC7 –Navrhování geotechnických konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997-1, 1997-2. Část 1 – Obecné zásady. Česká geotechnická společnost ČSSI, Praha, 2016.

- Sborníky z národních konferencí „Zakládání staveb Brno“. Česká geotechnická společnost ČSSI, Praha.

- Bond, A., Harris, A.: Decoding Eurocode 7. Taylor and Francis. London, 2008

- Sutherson, S.S.: Remediation engineering. Design Concepts. CRC Lewis Publishers, New York, 1997.

Poznámka:

IZP

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6024506.html