Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zemní konstrukce vodních a environmentálních staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D35ZKVS ZK 2P česky
Garant předmětu:
Ivan Vaníček
Přednášející:
Daniel Jirásko, Ivan Vaníček
Cvičící:
Daniel Jirásko, Ivan Vaníček
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Podrobné seznámení se specifikami a požadavky na zemní konstrukce vodních staveb (sypané přehrady, nízké hráze, protipovodňové hráze, historické rybniční hráze, průplavy), resp. na zemní konstrukce environmentálních staveb (různé typy skládek, odkališť, výsypek. Zemina jako základní stavební materiál, její formy zpracování, zhutnění a formy kontroly. Vhodnost zemin do jednotlivých částí zemních konstrukcí (těsnící prvek, filtr, stabilizační oblast). Ověřování mezního stavu použitelnosti, jak ve vztahu ke splnění základní funkce – nadržení vody, těsnění, tak limitace deformací zemního tělesa s ohledem na její funkčnost, resp. využití povrchu v budoucnu. Ověřování mezního stavu porušení se specifikací na mezní stavy typické pro vodní stavby – stabilita, únosnost, vztlak, povrchová eroze, vnitřní eroze (včetně jejích základních typů). Odlišnosti mezi chováním zemních konstrukcí s trvalejším kontaktem s vodou (princip nasycené zeminy) oproti konstrukcím jejichž funkce nevyžaduje trvalý kontakt s vodou (princip částečně nasycených zemin).

Součástí předmětu jsou laboratorní praktika v laboratoři mechaniky zemin.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

- Vaníček, I.: Sanace skládek, starých ekologických zátěží. Vydavatelství ČVUT Praha, 2002.

- Vaníček, I., Schrofel, J.: Životní prostředí. Inženýrské stavby. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2000.

- Vaníček, I., Vaníček, M.: Earth Structures in Transport Water and Environmental Engineering, Springer, 2008.

- Vaníček, I., Čiháková, T., Jirásko, D., Kos, J., Salák, J., Vaníček, M.: Projektování základových a zemních konstrukcí. Česká technika – vydavatelství ČVUT Praha, 2016

- Sborníky z národních konferencí „Zakládání staveb Brno“. Česká geotechnická společnost ČSSI, Praha.

- Sutherson, S.S.: Remediation engineering. Design Concepts. CRC Lewis Publishers, New York, 1997.

- Sborníky z Evropské conference ISSMGE, Praha, 2003.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6024606.html