Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy lomařství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135YZAL Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Jiří Barták
Cvičící:
Jiří Barták
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Předmět Základy lomařství seznamuje studenty stručnou a srozumitelnou formou se všemi podstatnými aspekty těžby kameniva, což je významná součást národního hospodářství. Vytěžené a různými způsoby upravené kamenivo je nezbytnou surovinou pro většinu stavebních odvětví.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je přípustná omluvená absence na přednáškách i na cvičení 25 %, v osmém týdnu průběžná kontrola prezence. Povinná je účast na praktické výuce (cvičení) v UEF Josef a na zápočtovém pohovoru na konci semestru.

Osnova přednášek:

Přednášky (1 resp. 2 hod):

1. týden (2 hod): Horní zákon (ložiskový průzkum, chráněné území, dobývací prostor, kategorizace zásob).

2. týden (2 hod): Plán přípravy otvírky a dobývání (projektová dokumentace, EIA, střety zájmů).

3. týden.(2 hod): Typy lomů, jejich vliv na krajinu

4. týden (2 hod): Zakládání lomů, potřebné rozbory, otvírka. způsoby dobývání, metody těžení.

5. týden (2 hod): Skrývkové práce, způsoby provádění, umístění a svahy odvalů .

6. týden (2 hod) Základy teorie výbušnin

7. týden (2 hod) Rozněcovadla. Elektrické, neelektrické a elektronické rozbušky.

8. týden (1 hod) Roznětné soustavy, Nepravidelnosti při odstřelech.

9. týden (1 hod) Trhací práce v lomech. Dimenzování náloží.

10. týden (1 hod) Trhací práce v podzemí.

11. týden (1 hod) Seismické účinky trhacích prací. Technická seismicita.

12 .týden (8 hod): Praktická výuka (cvičení) v UEF Josef.

13. týden (1 hod): Zápočtový pohovor

Osnova cvičení:

1. až 7. týden proběhnou pouze přednášky.

8. týden (1 hod): Návrh a posouzení roznětné soustavy.

9. týden (1 hod): Dimenzování nálože clonového odstřelu.

10. týden (1 hod): Návrh vrtného schema pro ražbu tunelu.

11. týden (1 hod): Posouzení sesmických účinků pro zadané parametry.

12. týden (8 hod): Praktická výuka (cvičení) v UEF Josef.

13. týden (1 hod): Zápočtový pohovor

Pozn.: Určení týdne pro konání praktické výuky v UEF Josef bude stanoveno po dohodě se studenty a s vedením UEF Josef.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s mimořádným významem kameniva těženého v lomech pro stavebnictví. Je základem pro výrobu cementu a vápna, je nezbytné i pro výrobu oceli (tvorba strusky), používá se v silničním stavitelství (podkladní vrstvy, obalované drtě), v železničním stavitelství (štěrkové lože), ve vodním stavitelství (sypané hráze, úpravy toků). Získané poznatky o provádění trhacích prací je možné využít i v dalších stavebních odvětvích, např. při zemních pracích, v zakládání staveb a při ražbě podzemních staveb. Obdobné širší uplatnění má i posuzování seismických účinků různého původu.

Studijní materiály:

Barták, J.: Přednáškový powerpoint .

Pravda, V., Bětík, J: Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii.

Dojčár, O., Horký, J., Kořínek, R.: Trhacia technika

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-581

18:00–19:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B581
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24512605.html