Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Terénní cvičení z IG

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135YTIG Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Svatoslav Chamra
Přednášející:
Cvičící:
Svatoslav Chamra
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Předmět 135YTIG představuje 1 týden praktické výuky v malých skupinách posluchačů v terénu. Na organizaci terénního cvičení již více než 20 let spolupracují 3 vysoké školy z České republiky a 1 vysoká škola ze Slovenské republiky. Tím je zajištěna velká variabilita geologických a geotechnických lokalit.

Studenti se tak mohou na různých lokalitách obou republik přímo v terénu prakticky seznámit se zajímavou geologickou a geotechnickou problematikou ve vztahu k inženýrským a geotechnickým stavbám.

Rámcový obsah předmětu.

Tvorba inženýrskogeologické povrchové mapy, mapování a měření v podzemí; tektonická měření v horninovém masívu a jejich zpracování; dokumentace vrtu, sondy, skalního odkryvu (defilé), lomové stěny; sondovací technika, výběr polních geotechnických zkoušek, geofyzikální metody; základní hydrogeologická měření; odběry vzorků. Přesný obsah předmětu koresponduje s charakterem navštívených lokalit.

Požadavky:

135GM01

Osnova přednášek:

1 týden praktické terénní výuky v malých skupinách posluchačů. Tvorba inženýrskogeologické povrchové mapy, mapování a měření v podzemí. Tektonická měření v horninovém masívu a jejich zpracování. Dokumentace vrtu, sondy, skalního odkryvu (defilé), lomové stěny. Sondovací technika, výběr polních geotechnických zkoušek, geofyzikální metody. Základní hydrogeologická měření. Odběry vzorků.

Osnova cvičení:

Cvičení se volně prolíná s výkladem.

Cíle studia:

Prohloubit znalosti z předmětů Geologie a Inženýrská geologie. Demonstrace významu inženýrské geologie ve stavební praxi.

Studijní materiály:

Chamra S., Pacovský J. Mechanika hornin a inženýrská geologie - pomůcka pro cvičení. Ediční středisko ČVUT Praha, 1990

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24829005.html