Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geomechanika R2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135GM2R Z,ZK 4 2P+1C česky

Předmět 135GM2R lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 135GM01

Garant předmětu:
Ivan Vaníček
Přednášející:
Jiří Košťál, Jan Salák, Ivan Vaníček
Cvičící:
Vojtěch Anderle, Petr Černoch, Taťana Holoušová, Daniel Jirásko, Jiří Košťál, Veronika Pavelcová, Jan Salák, Zdeněk Šiška, Ivan Vaníček, Tereza Žalská
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Vznik zemin, základní vlastnosti zemin, voda v zemině, pevnostní a deformační vlastnosti zemin a jejich určování, zlepšování vlastností zemin, aplikační úlohy

Požadavky:

135GM01

Osnova přednášek:

1. Zemina jako vícefázový systém , vznik zemin Základní charakteristiky. Jílové minerály - jejich dělení a dopad na chování zemin.

2. Zrnitostní složení,Klasifikace zemin a charakteristiky stavu - plasticita, konzistenční meze, konzistence, plasticitní diagram, index relativní hutnosti.

3. Voda v zemině - základní charakteristiky, druhy vody, ovlivnění vlastností zemin, struktura a mikrostruktura. Proudění vody zeminami Darcyho zákon

4. Metody určení filtračního součinitele k, obecná rovnice proudění, proudová síť - sestrojení, využití. Proudový tlak

5. Napětí v zemině, princip efektivních napětí, dráhy napětí, napětí od vlastní tíhy, napětí od vnějšího přitížení, kontaktní napětí.

6. Deformační charakteristiky zemin, - jednoosá a trojosá deformace, odvodněná, neodvodněná, deformační charakteristiky určené in situ, strukturní pevnost.

7. Konsolidace zemin, Terzaghiho teorie jednoosé konsolidace obecnější případy konsolidace.

8. Pevnost zemin, pevnost v tahu, ve smyku, základní rovnice smykové pevnosti, typy smykových zkoušek, smykové parametry zemin.

9. Řešení úloh mechaniky zemin

10. Stabilita svahu, metody přístupu k řešení stability svahumetody zvýšení stability svahu.

11. Zemní tlaky – rozdělení, zemní tlaky na pažené a kotvené konstrukce.

12. Mechanika plošných základů, kritické a mezní zatěžování, princip návrhu a posouzení plochy základu, metody určení mezního zatížení

13. Zhutňování zemin, cíl a mechanismus zhutňování, změna vlastností zemin od míry zhutnění

Osnova cvičení:

Sestrojení zrnitostní křivky, stanovení frakcí, trojúhelníkový diagram.

Vyhodnocení konzistenčních mezí, plasticitní diagram, konzistence, zatřídění dle

ČSN 73 1001.

Využití Darcyho zákonu pro výpočet průsaku, proudová síť

Zkouška jednoosé stlačitelnosti - popis, vyhodnocení

Využití Eoed pro výpočet sedání vrstvy

Vyhodnocení krabicové smykové zkoušky.

Popis TX smykových zkoušek, Mohrovo kritérium porušení.

Výpočet stability svahu konvenční a Bishopovou metodou.

Stanovení aktivního zemního tlaku na klasickou opěrnou zeď - její návrh.

Zápočtový týden.

Cíle studia:

Seznámit studenty se základy geomechaniky:

Vznik zemin, základní vlastnosti zemin, voda v zemině, pevnostní a deformační vlastnosti zemin a jejich určování, zlepšování vlastností zemin, aplikační úlohy

Studijní materiály:

!Vanícek, I.: Geomechanika 10 - Mechanika zemin, Skripta FSV CVUT, 2000, ISBN 80-01-01437-1

?Vaníček I., Vaníček M.: Earth Structures in Transport, Water and Environmental Engineering. Springer, 2008, 637 s, ISBN 978-1-4020-3963-8

?Vaníček I., Čiháková T., Jirásko D., Kos J., Salák J.: Projektování základových a zemních konstrukcí, Praha 2016, ISBN 978-80-01-05913-5

:http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=114

:http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=1829

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-204

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C204
Út
místnost TH:B-581

15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B581
St
místnost TH:B-481

14:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5701806.html