Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geotechnika a životní prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135XGZP Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Ivan Vaníček
Přednášející:
Ivan Vaníček
Cvičící:
Ivan Vaníček
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Životní prostředí. Přírodní faktory přesunu hmot. Přesuny hmot vyvolané lidskou činností - výsypky, odkaliště, skládky, podzemní úložiště včetně radioaktivního odpadu. Změny životního prostředí při výstavbě. Ochrana historických měst a památek. Aspekty výběru lokality investiční akce, informační zdroje, střety zájmů. Přednášeno je hledisko technika i přírodovědce.

Požadavky:

135GMO1, 135GMO2

Osnova přednášek:

1. týden: Oblasti působení environmentální geotechniky, její postavení, mezinárodní kongresy, základní okruh co se zde řeší: i) problematika odpadů, jejich ukládání na povrchu a do podzemí; ii) řešení starých ekologických zátěží

2. týden: Princip a základní filosofie nakládání s odpady - minimalizovat odpady, následně co nejvíce využít, teprve potom skládkovat, spalovat atd. Problematika výběru vhodného místa pro ukládání – geologické a geo-environmentální podklady

3. týden: Skládky tuhého komunálního odpadu - fyzikální, chemické, biologické procesu po uložení do tělesa skládky, vývoj plynu, skládkový výluh. Příčné řezy skládkou – nároky na těsnící systémy skládek – zemní, geomembrány, bentonitové matrace – požadavky na vlastnosti, jejich ověřování.

4. týden: Výsypky nadložních jílů v severních Čechách – množství, typy výsypek, základní vlastnosti a jejich změna v čase - stabilita, deformace, povrchová eroze, principy výstavby na výsypkách

5. týden: Odkaliště – přehled typů odkališť – elektrárenského popela, rmutu z chemických úpraven rud, z úpraven nerud – jejich rozsahy, způsoby výstavby, vlastnosti popela – možnost uplatnění ve výstavbě. Stabilita odkališť, proudová síť, deformace, požadavky z pohledu vnitřní a povrchové eroze

6. týden: Radioaktivní odpad - třídění, specifika, úložiště pro LLW a ILW

7. týden: Vysoce radioaktivní odpad - vyhořelé palivové články z JE – časový pohled na skladování a ukládání, význam podzemní laboratoře – hlubinné úložiště VJP – nároky, principy, zahraniční zkušenosti, bentonitové těsnění

8. týden: Rozsah starých ekologických zátěží ve světě a v ČR - fáze sanačního procesu - riziková analýza – kritéria znečištění – základní typy kontaminantů

9. týden: Šíření kontaminace v čase a prostoru – transportní rovnice měření vstupních hodnot – propustnost, disperse, difuse, sorpce, poločas rozpadu

10. týden: Sanační metody – dělení – in situ, on site, off site. Aplikace sanace pomocí enkapsulace – svislé těsnící bariéry

11. týden: Ostatní sanační metody, především sanační čerpání + natural attenuation, metody sanační stabilizace, solidifikace, propustné bariéry

12. týden: Problematika výstavby na brownfields – specifika, dělení, geoenvironmentální průzkum, možnost využití starých základů

13. týden: Problematika přírodních katastrof – interakce se stavebními konstrukcemi

Osnova cvičení:

Životní prostředí. Přírodní faktory přesunu hmot. Přesuny hmot vyvolané lidskou činností - výsypky, odkaliště, skládky, podzemní úložiště včetně radioaktivního odpadu. Změny životního prostředí při výstavbě. Ochrana historických měst a památek. Aspekty výběru lokality investiční akce, informační zdroje, střety zájmů. Přednášeno je hledisko technika i přírodovědce.

Cíle studia:

Seznámit se s geotechnickými aspekty ochrany životního prostředí

Studijní materiály:

Vaníček, I., Vaníček, M.: Earth Structures, Springer 2008

Vaníček,I., Schrofel, J.: Inženýrské stavby. Životní prostředí, skripta ČVUT

Vaníček, I.: Sanace skládek, starých ekologických zátěží, skripta ČVUT

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24960605.html