Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geomechanika 2I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135GM2I Z,ZK 5 2P+1C česky
Vztahy:
Předmět 135GM2I lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 135GM01
Zápis předmětu 135GM2I musí předcházet zapisu předmětu 135ZSH v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Úspěšná klasifikace předmětu 135GM2I je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 135ZSH
Úspěšná klasifikace předmětu 135GM2I je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 135ZSVT
Úspěšná klasifikace předmětu 135GM2I je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 135ZS01
Garant předmětu:
Jan Salák, Ivan Vaníček
Přednášející:
Jiří Košťál, Jan Salák, Ivan Vaníček, Martin Vaníček
Cvičící:
Vojtěch Anderle, Linda Černá Vydrová, Petr Černoch, Kateřina Černochová, Taťana Holoušová, Daniel Jirásko, Jiří Košťál, Markéta Kučerová, Veronika Pavelcová, Eliška Pilařová, Eliška Pilařová, Jan Salák, Zdeněk Šiška, Jiří Šťástka, Jan Štícha, Ivan Vaníček, Martin Vaníček, Alena Zemanová, Tereza Žalská
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Vznik zemin, základní vlastnosti zemin, voda v zemině, pevnostní a deformační vlastnosti zemin a jejich určování, zlepšování vlastností zemin, aplikační úlohy

Požadavky:

Uzavřený předmět 135GM01

Osnova přednášek:

1. Zemina jako vícefázový systém , vznik zemin Základní charakteristiky. Jílové minerály - jejich dělení a dopad na chování zemin.

2. Zrnitostní složení,Klasifikace zemin a charakteristiky stavu - plasticita, konzistenční meze, konzistence, plasticitní diagram, index relativní hutnosti.

3. Voda v zemině - základní charakteristiky, druhy vody, ovlivnění vlastností zemin, struktura a mikrostruktura. Proudění vody zeminami Darcyho zákon

4. Metody určení filtračního součinitele k, obecná rovnice proudění, proudová síť - sestrojení, využití. Proudový tlak

5. Napětí v zemině, princip efektivních napětí, dráhy napětí, napětí od vlastní tíhy, napětí od vnějšího přitížení, kontaktní napětí.

6. Deformační charakteristiky zemin, - jednoosá a trojosá deformace, odvodněná, neodvodněná, deformační charakteristiky určené in situ, strukturní pevnost.

7. Konsolidace zemin, Terzaghiho teorie jednoosé konsolidace obecnější případy konsolidace.

8. Pevnost zemin, pevnost v tahu, ve smyku, základní rovnice smykové pevnosti, typy smykových zkoušek, smykové parametry zemin.

9. Řešení úloh mechaniky zemin

10. Stabilita svahu, metody přístupu k řešení stability svahumetody zvýšení stability svahu.

11. Zemní tlaky – rozdělení, zemní tlaky na pažené a kotvené konstrukce.

12. Mechanika plošných základů, kritické a mezní zatěžování, princip návrhu a posouzení plochy základu, metody určení mezního zatížení

13. Zhutňování zemin, cíl a mechanismus zhutňování, změna vlastností zemin od míry zhutnění

Osnova cvičení:

Sestrojení zrnitostní křivky, stanovení frakcí, trojúhelníkový diagram.

Vyhodnocení konzistenčních mezí, plasticitní diagram, konzistence, zatřídění dle

ČSN 73 1001.

Využití Darcyho zákonu pro výpočet průsaku, proudová síť

Zkouška jednoosé stlačitelnosti - popis, vyhodnocení

Využití Eoed pro výpočet sedání vrstvy

Vyhodnocení krabicové smykové zkoušky.

Popis TX smykových zkoušek, Mohrovo kritérium porušení.

Výpočet stability svahu konvenční a Bishopovou metodou.

Stanovení aktivního zemního tlaku na klasickou opěrnou zeď - její návrh.

Zápočtový týden.

Cíle studia:

Seznámit studenty se základy geomechaniky:

Vznik zemin, základní vlastnosti zemin, voda v zemině, pevnostní a deformační vlastnosti zemin a jejich určování, zlepšování vlastností zemin, aplikační úlohy

Studijní materiály:

!Vanícek, I.: Geomechanika 10 - Mechanika zemin, Skripta FSV CVUT, 2000, ISBN 80-01-01437-1

?Vaníček I., Vaníček M.: Earth Structures in Transport, Water and Environmental Engineering. Springer, 2008, 637 s, ISBN 978-1-4020-3963-8

?Vaníček I., Čiháková T., Jirásko D., Kos J., Salák J.: Projektování základových a zemních konstrukcí, Praha 2016, ISBN 978-80-01-05913-5

:http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=114

:http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=1829

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-876

09:00–09:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876
místnost TH:B-581

18:00–18:50
(přednášková par. 3
paralelka 304)

Thákurova 7 (budova FSv)
B581
místnost TH:B-876

10:00–10:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876
místnost TH:B-876

17:00–17:50
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876
místnost TH:B-876

13:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876
místnost TH:B-876

15:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876
místnost TH:B-481

14:00–14:50
(přednášková par. 3
paralelka 306)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
místnost TH:C-204

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C204
Út
St
místnost TH:B-471

10:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B471
místnost TH:B-471

16:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B471
místnost TH:B-581

19:00–19:50
(přednášková par. 3
paralelka 302)

Thákurova 7 (budova FSv)
B581
místnost TH:B-471

11:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B471
místnost TH:B-374

13:00–13:50
(přednášková par. 3
paralelka 301)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-481

15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
místnost TH:B-585

12:00–12:50
(přednášková par. 3
paralelka 303)

Thákurova 7 (budova FSv)
B585
místnost TH:B-280

14:00–15:50
(přednášková par. 3)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
Čt
místnost TH:C-219

08:00–09:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
místnost TH:B-685

18:00–18:50
(přednášková par. 3
paralelka 307)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-785

16:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
B785
místnost TH:B-785

17:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B785
Út
St
místnost TH:C-202

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202
místnost TH:B-785

17:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
B785
místnost TH:B-875

18:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
B875
Čt
místnost TH:B-785

14:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B785
místnost TH:B-785

17:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B785
místnost TH:B-785

18:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B785
místnost TH:B-785

15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B785
místnost TH:B-785

16:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B785

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5703506.html