Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
A0B04GA Anglická gramatika Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04KA Anglická konverzace Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
B6B04A21 Anglický jazyk A2-1
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
B6B04A22 Anglický jazyk A2-2
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
B6B04B11 Anglický jazyk B1-1
 
Z 0 2s Předmět není vypsán
B6B04B12 Anglický jazyk B1-2
 
Z 0 2C Předmět není vypsán
B6B04B21 Anglický jazyk B2-1
 
Z 3 2C Předmět není vypsán
B6B04B22 Anglický jazyk B2-2
 
Z 3 2C Z 3 2C Předmět není vypsán
A0B04OA Anglický odborný jazyk Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
AE0B04C0 Czech Language 0 anglicky Předmět je vypsán
A0B04KF1 Francouzská konverzace 1 Předmět je vypsán
A0B04KF2 Francouzská konverzace 2 Předmět je vypsán
A0B04F1 Francouzský jazyk 1 Předmět je vypsán
A0B04F2 Francouzský jazyk 2 Předmět je vypsán
A0B04F3 Francouzský jazyk 3 Předmět není vypsán
A0B04JAP Japonština Předmět je vypsán
A0B04GN Německá gramatika v praxi Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04KN Německá konverzace Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04KN2 Německá konverzace 2 Předmět je vypsán
A0B04N1 Německý jazyk 1 Předmět je vypsán
A0B04N2 Německý jazyk 2 Předmět je vypsán
A0B04N3 Německý jazyk 3 Předmět je vypsán
A0B04ON Německý odborný jazyk Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
A0B04CAE1 Příprava na CAE 1 Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04CAE2 Příprava na CAE 2 Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04CAE3 Příprava na CAE 3 Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
A0B04CAE4 Příprava na CAE 4
 
Z 2C Z 2C Předmět není vypsán
A0B04FCE1 Příprava na FCE 1 Předmět je vypsán
A0B04FCE2 Příprava na FCE 2 Předmět není vypsán
A0B04FCE4 Příprava na FCE 4
 
Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
A0B04FCE3 Příprava na FCE3 Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
A0B04PZP Příprava na pobyt německy
 
Předmět není vypsán
A0B04KR Ruská konverzace Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
A0B04KR2 Ruská konverzace 2 Předmět není vypsán
A0B04R1 Ruský jazyk 1 Předmět je vypsán
A0B04R2 Ruský jazyk 2 Předmět je vypsán
A0B04R3 Ruský jazyk 3 Předmět není vypsán
A0B04R4 Ruský jazyk 4 Předmět není vypsán
A0B04RET Rétorika Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04CA Technická angličtina pro mírně pokročilé
 
Z 2 2C Předmět není vypsán
A003TV Tělesná výchova
 
Z 2 0+2 Z 2 0+2 Předmět je vypsán
TVV Tělesná výchova
 
Z 0 0+2 Z 0 0+2 Předmět je vypsán
TVV0 Tělesná výchova 0
 
Z 0 0+2 Z 0 0+2 Předmět je vypsán
TV-V1 Tělesná výchova - V1
 
Z 1 0+2 Z 1 0+2 Předmět je vypsán
TVKZV Tělovýchovný kurz
 
Z 0 7dní Předmět je vypsán
TVKLV Tělovýchovný kurz
 
Z 0 7dní Předmět je vypsán
A0B04C2Z Český jazyk 2-1 Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04C2L Český jazyk 2-2 Z 2 2C Předmět je vypsán
A0B04CIN Čínština Předmět je vypsán
A0B04KS1 Španělská konverzace 1 Předmět je vypsán
A0B04KS2 Španělská konverzace 2 Předmět je vypsán
A0B04S1 Španělský jazyk 1 Předmět je vypsán
A0B04S2 Španělský jazyk 2 Předmět je vypsán
A0B04S3 Španělský jazyk 3 Předmět je vypsán
A0B04S4 Španělský jazyk 4 Předmět je vypsán
Platnost dat k 11. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30012465-BSITHJKTV-K.html