Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Ruský jazyk 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04R4 Z 2 2s
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Václava Jarská, Dana Lisá
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro studenty , kteří úspěšně absolvovali kurz A0B04R3 nebo mají ekvivalentní znalosti. Prohlubují se komunikativní dovednosti, rozšiřuje se slovní zásoba a zdokonaluje se použití gramatických prostředků.

Požadavky:

Podmínkou k udělení zápočtu je pravidelná docházka, úspěšné zvládnutí testů, plnění zadaných úkolů a aktivní účast na hodinách.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Témata a situace: Moskva a Petrohrad, pamětihodnosti Prahy. Cestování, orientace v prostoru, datum a letopočet. Opakování: Setkávání s novými lidmi, seznamování. Gramatika: Skloňování podstatných jmen, předložkové vazby. Skloňování přídavných jmen. Vyjadřování možnosti, nutnosti.

Cíle studia:

Cíl kurzu: osvojit si novou slovní zásobu, další gramatické prostředky a seznámení se s reáliemi Ruska.

Studijní materiály:

Jelínek S. a kol.:Raduga po-novomu 2, Fraus Plzeň 2009.(5 a 6. lekce).

Materiály Katedry jazyků FEL.

Poznámka:
Další informace:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/R/A0B04R4/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 3. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1407206.html