Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Španělská konverzace 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04KS2 Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Dana Lisá, Alice Lukešová
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pokročilým zájemcům o španělštinu. Přihlásit se mohou studenti se znalostí jazyka na úrovni A2/B1 evropského referenčního rámce. Je vhodný pro studenty, kteří španělštinu studovali na střední nebo jazykové škole, případně mají za sebou pobyt ve španělsky mluvící zemi a chtějí své znalosti upevnit a prohloubit.

Požadavky:

Doporučená vstupní znalost jazyka na úrovni A2-B1 evropského referenčního rámce.

Osnova přednášek:

Reálie Španělska a Hispánské Ameriky.

Zlepšení komunikačních schopností.

Použití gramatiky v praxi.

Slovní zásoba:

-geografie

-ekologie

-historie

-kultura, umění

-nespisovná španělština

-univerzita

-lidské tělo, zdraví

-jídlo

-bydlení

Osnova cvičení:

1.- Španělsko.

2.- Hispánská Amerika.

3.- Příroda. Životní prostředí.

4.- Hudba. Tanec.

5.- Cestování.

6.- Zvyky a tradice.

7.- Kultura.

8.- Historie.

9.- Film.

10.- Bydlení.

11.- Zdraví. Lidské tělo.

12.- Nespisovná španělština.

13.- Univerzita.

14.- Jídlo.

Cíle studia:

Uchazeči by po absolvování kurzu měli být schopni komunikovat ve španělštině s použitím složitějších výrazových prostředků, reprodukovat slyšený text, souvisle hovořit na dané téma. V menší míře se procvičuje gramatika.

Studijní materiály:

Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peñaranda - Aventura 2. a 3. díl, Klett nakladatelství, Praha 2010.

O.Macíková/L.Mlýnková: Domluvíte se španělsky?, NS Svoboda 2008

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/S/A0B04KS2/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1381906.html