Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Příprava na FCE3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04FCE3 Z 2 2s
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Markéta Havlíčková, Petra Jennings
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro zájemce, kteří studovali na katedře jazyků předmět FCE1 a FCE2, nebo pro ty, jejichž vstupní znalosti jsou na dané úrovni dle sylabů, a kteří chtějí dosáhnout znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě.

Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04FCE3

Požadavky:
Osnova přednášek:

Week 1 A new look

Reading: Gapped text; Grammar: Present and Past habit; Vocabulary: Fashion

Week 2 A new look

Use of English: Error correction, word transformation, Exam focus; Vocabulary 2, 3; Listening: Exam focus; Speaking 1

Week 3 A new look

Grammar: Participle clauses; Speaking: Stressing key information; Writing: Report; Review

Week 4 Use your brain

Listening: Sentence completion; Error correction

Week 5 Use your brain

Grammar: Obligation, necessity and permission; it is, there is, Vocabulary: Expressions with mind; Reading: M-ch questions

Week 6 Use your brain

Vocabulary: Education; Reading: Multiple matching; Speaking: Exam focus; Writing: Article; Progress test 6 - 10

Week 7 Hard at work

Speaking: Personality quiz; Listening: Exam focus; Vocabulary: Employment; Grammar: Ability and possibility

Week 8 Hard at work

Reading: Multiple matching; Grammar: Conditionals; Vocabulary: Numbers and money

Week 9 Hard at work

Listening: Multiple- choice; Open cloze; Speaking: Exam focus

Writing: Letter of application; Review

Week 10 Strange but true

Reading1; Writing: Making your writing more interesting; Vocabulary: Crime and punishment; Speaking; Listening

Week 11 Strange but true

Grammar: Passives; Listening: Song

Reading: Exam focus, gapped text

Week 12 Strange but true

Vocabulary: Nouns linked by of; Grammar: have/get sth done; Multiple-choice cloze; Writing: Story; Review

Week 13 Exam Maximizer

Revision Lessons 9 - 12

Week 14 Final credit test, analysis of errors, Credits

Požadavky: Studenti budou během seminářů aktivně pracovat a budou se na ně připravovat v rámci domácí přípravy. Počet povolených absencí je stanoven na dvě, vyučující však může řešit jednotlivé případy individuálně.

Na konci semestru píšou studenti zápočtový test, musí dosáhnout 60% z daných bodů.

Další požadavky specifikuje učitel při zahájení kurzu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na posílení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech) a gramatiky. Studenti jsou díky autentickým textům konfrontováni s reálnými situacemi a v propracovaných cvičeních (gramatických, lexikálních, mluvních, poslechových, fonetických či zaměřených na četbu a psaní) vedeni k plynulému a přesnému vyjadřování..

Studijní materiály:

Materiály:Newbrook, Jacky; Wilson, Judith; Acklam, Richard

New First Certificate GOLD Coursebook (Longman, 2007)Unit 9 - 12

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04FCE3, https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/A/FCE/
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:E1-103a
Jennings P.
09:15–10:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 3. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1779106.html