Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Příprava na FCE3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04FCE3 Z 2 2s
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Markéta Havlíčková, Petra Jennings
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro zájemce, kteří studovali na katedře jazyků předmět FCE1 a FCE2, nebo pro ty, jejichž vstupní znalosti jsou na dané úrovni dle sylabů, a kteří chtějí dosáhnout znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě.

Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

Požadavky:

Studenti budou během seminářů aktivně pracovat a budou se na ně připravovat v rámci domácí přípravy. Počet povolených absencí je stanoven na dvě, vyučující však může řešit jednotlivé případy individuálně.

Během semestru píší studenti tři testy dosáhnout 65% z daných bodů.

Další požadavky specifikuje učitel při zahájení kurzu.

Osnova přednášek:

W1 Lucky break? Reading-gapped text, speaking-compensation strategies, grammar-conditional forms.

W2 Lucky break? Listening-multiple choice, use of English-word formation, vocabulary-collocations with luck.

W3 Lucky break? Grammar-third conditional, writing-essay, review.

W4 Virtual friend. Vocabulary-adjectives with self, grammar-conditionals, use of English-adjectives.

W5 Virtual friend. Reading-multiple choice, speaking, grammar-participles.

W6 Virtual friend. Speaking, grammar-emphasis with what, writing, progress test.

W7 Living on the edge. Reading-gapped text, grammar-mixed conditionals, use of English-word formation.

W8 Living on the edge. Listening-sentence completion, vocabulary-adjectives and verbs with prepositions, grammar-hypothetical meaning.

W9 Living on the edge. Speaking-long turn, writing-review, review.

W10 Crime scene. Listening and vocabulary, grammar-modal verbs, speaking-discussion.

W11 Crime scene. Reading-multiple choice, grammar-have/get st done, use of English.

W12 Crime scene. Writing-report, part 2, review.

W13 Final credit test.

W14 Exam maximizer.

Osnova cvičení:

W1 Lucky break? Reading-gapped text, speaking-compensation strategies, grammar-conditional forms.

W2 Lucky break? Listening-multiple choice, use of English-word formation, vocabulary-collocations with luck.

W3 Lucky break? Grammar-third conditional, writing-essay, review.

W4 Virtual friend. Vocabulary-adjectives with self, grammar-conditionals, use of English-adjectives.

W5 Virtual friend. Reading-multiple choice, speaking, grammar-participles.

W6 Virtual friend. Speaking, grammar-emphasis with what, writing, progress test.

W7 Living on the edge. Reading-gapped text, grammar-mixed conditionals, use of English-word formation.

W8 Living on the edge. Listening-sentence completion, vocabulary-adjectives and verbs with prepositions, grammar-hypothetical meaning.

W9 Living on the edge. Speaking-long turn, writing-review, review.

W10 Crime scene. Listening and vocabulary, grammar-modal verbs, speaking-discussion.

W11 Crime scene. Reading-multiple choice, grammar-have/get st done, use of English.

W12 Crime scene. Writing-report, part 2, review.

W13 Final credit test.

W14 Exam maximizer.

Cíle studia:

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na posílení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech) a gramatiky. Studenti jsou díky autentickým textům konfrontováni s reálnými situacemi a v propracovaných cvičeních (gramatických, lexikálních, mluvních, poslechových, fonetických či zaměřených na četbu a psaní) vedeni k plynulému a přesnému vyjadřování..

Studijní materiály:

Materiály:

Gold First, New Edition, J.Bell, A.Thomas, Pearson 2015

Unit 9-12

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04FCE3, https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/A/FCE/
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:E1-103a
Jennings P.
09:15–10:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1779106.html