Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Španělská konverzace 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04KS1 Z 2 2s
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Markéta Havlíčková, Dana Lisá, Alice Lukešová
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz se zaměřuje na praktické použití jazyka a rozšíření slovní zásoby zejména ve vybraných konverzačních okruzích. U zájemců se předpokládá základní znalost gramatiky a slovní zásoby na jazykové úrovni A1-A2 evropského referenčního rámce. Kurz je vhodný i pro studenty, kteří se chtějí ucházet o stipendium ve španělsky mluvících zemích.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Hod. 1.

Španělsko. Autonomní oblasti.

Podmiňovací způsob.

Hod. 2.

Jaký jsem a jací jsou Španělé? Popis osoby, vlastnosti.

Slovesa být (ser, estar, hay). Přídavná jména se změnou významu.

Hod. 3.

Bydlení. Byt a jeho zařízení.

Rozkazovací způsob - tykání.

Úkol č. 1 - Recept.

Hod. 4.

Sport. Španělské a baskické sporty.

Předložky

Hod. 5.

Volný čas. Kultura, filmy.

Minulý čas předpřítomný.

Hod. 6.

Cestování. Názvy zemí a národností.

Minulý čas předpřítomný.

Hod. 7.

Psaní dopisů, e-mailů, vzkazů.

Úkol č. 2 - Dopis.

Hod. 8.

Svátky ve Španělsku. Tradice a zvyky.

Podmiňovací způsob. Stupňování přídavných jmen a příslovcí.

Hod. 9.

Dopravní prostředky. Prázdniny, dovolená.

Minulý čas jednoduchý.

Hod. 10.

Blahopřání. Vyjadřování požadavku, přání.

Subjuntiv - úvod.

Úkol č. 3 - Slavná osobnost.

Hod. 11.

Zdraví. Nemoci. Lidské tělo.

Subjuntiv.

Hod. 12.

Latinská Amerika.

Úkol č. 4 - Moje prázdniny.

Hod. 13.

Příběh.

Minulé časy.

Hod. 14.

Souhrnné opakování. Neformální rozhovor.

Hodnocení úkolů. Zápočty.

Podmínky pro získání záppočtu:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a písemné vypracování 4 domácích úloh.

Cíle studia:

Důraz se klade na získání větší jistoty v porozumění rodilým mluvčím a na zvýšení pohotovosti při vyjadřování ve španělštině. Aktivizují se již získané znalosti a dovednosti a rozšiřuje se slovní zásoba. V menší míře se opakuje a probírá i mluvnice.

Studijní materiály:

O.Macíková/L.Mlýnková: Učebnice současné španělštiny - 1. díl, Computer Press Brno 2008

O.Macíková/L.Mlýnková: Domluvíte se španělsky?, NS Svoboda 2008

Poznámka:
Další informace:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/S/A0B04KS1/
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:E1-103a
Lukešová A.
14:30–16:00
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 3. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1381806.html