Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Německý jazyk 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04N3 Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Dana Lisá (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Předmět navazuje na Německý jazyk 2 a je určen pro mírně pokročilé studenty se znalostí základní slovní zásoby a základních gramatických jevů, kteří chtějí dosáhnout úrovně A1 SERR. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

Požadavky:

Podmínky pro získání zápočtu:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast v hodinách, plnění zadaných úkolů a zvládnutí nejméně 3 průběžných testů nebo závěrečného testu na 70%.

Osnova přednášek:

1.týden

Opakování. Prázdniny a dovolená.

2.týden

L.9 Reálie Německa. Dunajská cyklostezka. Perfektum s pomocným slovesem „haben“.

3.týden

L.9 Popis nehody. Perfektum nepravidelných sloves.

4.týden

TEST L.9

Plánování dovolené. Práce s textem a cvičení.

5.týden

L.10 Potraviny a nákupy, míry, váhy. Systematizace slovní zásoby. Časové údaje „jeden Tag“, „manchmal“, „nie“, tázací zájmeno „welch-...“.

6.týden

L.10 Recepty. Stupňování „viel“,„gut“,„gern“.

7.týden

TEST L.10

L.11 Móda, oblečení, barvy, velikosti.

8.týden

L.11 Přídavná jména (skloňování), ukazovací zájmena „der“ a „dieser“ ve 4. pádě.

9.týden

L.11 Informace o počasí. „es“ ve funkci podmětu. Cvičení.

10.týden

TEST L.11

L.12 Lidské tělo, nemoci.

11.týden

L.12 Návštěva lékaře, doporučení a rady. Způsobové sloveso „dürfen“.

12.týden

L.12 Emoce. Rozkazovací způsob. Osobní zájmena ve 4. pádě.

13.týden

L.12 Opakování, cvičení. TEST L.12

14.týden

Vyhodnocení testu. Zápočty.

Osnova cvičení:

1.týden

Opakování. Prázdniny a dovolená.

2.týden

L.9 Reálie Německa. Dunajská cyklostezka. Perfektum s pomocným slovesem „haben“.

3.týden

L.9 Popis nehody. Perfektum nepravidelných sloves.

4.týden

TEST L.9

Plánování dovolené. Práce s textem a cvičení.

5.týden

L.10 Potraviny a nákupy, míry, váhy. Systematizace slovní zásoby. Časové údaje „jeden Tag“, „manchmal“, „nie“, tázací zájmeno „welch-...“.

6.týden

L.10 Recepty. Stupňování „viel“,„gut“,„gern“.

7.týden

TEST L.10

L.11 Móda, oblečení, barvy, velikosti.

8.týden

L.11 Přídavná jména (skloňování), ukazovací zájmena „der“ a „dieser“ ve 4. pádě.

9.týden

L.11 Informace o počasí. „es“ ve funkci podmětu. Cvičení.

10.týden

TEST L.11

L.12 Lidské tělo, nemoci.

11.týden

L.12 Návštěva lékaře, doporučení a rady. Způsobové sloveso „dürfen“.

12.týden

L.12 Emoce. Rozkazovací způsob. Osobní zájmena ve 4. pádě.

13.týden

L.12 Opakování, cvičení. TEST L.12

14.týden

Vyhodnocení testu. Zápočty.

Průběžné testy jsou bodovány.

Podmínky pro získání zápočtu:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní úcast v hodinách, plnění zadaných úkolů a zvládnutí nejméně 3 průběžných testů nebo závěrečného testu na 70%.

Cíle studia:

Cílem kurzu je zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.

Studijní materiály:

Funk, Kuhn, Demme: STUDIO D A1 (nakl. Fraus), lekce 9 - 12

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04N3
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:E1-103a
Lisá D.
09:15–10:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103a
Lisá D.
11:00–12:30
(paralelka 102)
Dejvice haly
Cvičebna

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:E1-103a
Lisá D.
09:15–10:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103a
Lisá D.
11:00–12:30
(paralelka 102)
Dejvice haly
Cvičebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12553204.html