Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Český jazyk 2-1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04C2Z Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Jitka Pinková, Dana Saláková (gar.), Markéta Havlíčková, Petra Jirásková
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro zahraniční studenty studující v češtině, nadále rozvíjí jejich jazykové znalosti a dovednosti s přihlédnutím k praktickým potřebám studentů technické vysoké školy.

Požadavky:

znalost češtiny na úrovni B2

Osnova přednášek:

LEKCE 1

Seznámení a informace o podobě cvičení

Téma: Sladký život studentský – úvod, slovní zásoba, gramatické jevy

Práce s textem: Studium na FEL ČVUT

LEKCE 2

Téma: Sladký život studentský – pokračování, vyjádření názoru, zásady diskuse

Práce s grafy, jejich typologie, jejich čtení, prezentace grafů

Slovní zásoba – popis grafu, číslovky

LEKCE 3

Téma: Moje studium, moje práce mě baví

Porozumění čtenému, diskuse, tvorba otázek

Poslech názorů, moje hobby, moje záliby, mé studium, má budoucí práce

Slovní zásoba – profese, práce, lidé, lidské vlastnosti

LEKCE 4

Téma: Kde na to vzít peníze? Banka, brigáda, práce

Společná diskuse, poslech názorů k danému tématu, porozumění slyšenému

Slovní zásoba – způsob zisku finančních prostředků, jejich šetření, za co vydáváme peníze

Vhodné fráze – jejich osvojení, zpracování grafu

LEKCE 5

Téma: odborný text 1

Zpracování odborného textu dle zadání cvičící

Slovní zásoba – spojky, spojovací výrazy, slovesné tvary (pasivum)

LEKCE 6

Téma: odborný text 2

Zpracování odborného textu dle zadání cvičící

Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory

Příprava na TEST 1

LEKCE 7

TEST 1

Téma: Česká republika známá i neznámá – úvod

Diskuse – turistika, cestování, s kým, kam, za kolik, kdy…

LEKCE 8

Téma: Česká republika známá i neznámá – pokračování

Poslech, porozumění slyšenému, diskuse

Prezentace svého oblíbeného místa

Shrnutí výsledků TEST 1

LEKCE 9

Téma: odborný text 3

Zpracování odborného textu dle zadání cvičící

Psaní – klíčová slova, odstavce

Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory

LEKCE 10

Téma: Vlastní střecha nad hlavou

Opis textu – práce s českou klávesnicí

Popis schématu, obrázku, tabulky – slovní zásoba, odpovídající větné konstrukce

LEKCE 11

Téma: odborný text 4

Zpracování odborného textu dle zadání cvičící

Klíčová slova, popis, vypravování

Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory

Příprava na TEST 2

LEKCE 12

TEST 2

Téma: Vlastní střecha nad hlavou – pokračování

Slovesné vazby – kondicionál, spojky a spojovací výrazy

Četba – nabídka bydlení (inzeráty), porozumění zkratkám

LEKCE 13

Shrnutí výsledků TEST 2

Téma: Studentské bydlení, Můj dům – můj hrad aneb plány do budoucna (dům – byt)

Spojky, spojovací výrazy, číslovky, slovesné tvary

Diskuse o kvalitě bydlení

LEKCE 14

Závěrečné shrnutí

Osnova cvičení:

LEKCE 1

Seznámení a informace o podobě cvičení

Téma: Sladký život studentský – úvod, slovní zásoba, gramatické jevy

Práce s textem: Studium na FEL ČVUT

LEKCE 2

Téma: Sladký život studentský – pokračování, vyjádření názoru, zásady diskuse

Práce s grafy, jejich typologie, jejich čtení, prezentace grafů

Slovní zásoba – popis grafu, číslovky

LEKCE 3

Téma: Moje studium, moje práce mě baví

Porozumění čtenému, diskuse, tvorba otázek

Poslech názorů, moje hobby, moje záliby, mé studium, má budoucí práce

Slovní zásoba – profese, práce, lidé, lidské vlastnosti

LEKCE 4

Téma: Kde na to vzít peníze? Banka, brigáda, práce

Společná diskuse, poslech názorů k danému tématu, porozumění slyšenému

Slovní zásoba – způsob zisku finančních prostředků, jejich šetření, za co vydáváme peníze

Vhodné fráze – jejich osvojení, zpracování grafu

LEKCE 5

Téma: odborný text 1

Zpracování odborného textu dle zadání cvičící

Slovní zásoba – spojky, spojovací výrazy, slovesné tvary (pasivum)

LEKCE 6

Téma: odborný text 2

Zpracování odborného textu dle zadání cvičící

Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory

Příprava na TEST 1

LEKCE 7

TEST 1

Téma: Česká republika známá i neznámá – úvod

Diskuse – turistika, cestování, s kým, kam, za kolik, kdy…

LEKCE 8

Téma: Česká republika známá i neznámá – pokračování

Poslech, porozumění slyšenému, diskuse

Prezentace svého oblíbeného místa

Shrnutí výsledků TEST 1

LEKCE 9

Téma: odborný text 3

Zpracování odborného textu dle zadání cvičící

Psaní – klíčová slova, odstavce

Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory

LEKCE 10

Téma: Vlastní střecha nad hlavou

Opis textu – práce s českou klávesnicí

Popis schématu, obrázku, tabulky – slovní zásoba, odpovídající větné konstrukce

LEKCE 11

Téma: odborný text 4

Zpracování odborného textu dle zadání cvičící

Klíčová slova, popis, vypravování

Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory

Příprava na TEST 2

LEKCE 12

TEST 2

Téma: Vlastní střecha nad hlavou – pokračování

Slovesné vazby – kondicionál, spojky a spojovací výrazy

Četba – nabídka bydlení (inzeráty), porozumění zkratkám

LEKCE 13

Shrnutí výsledků TEST 2

Téma: Studentské bydlení, Můj dům – můj hrad aneb plány do budoucna (dům – byt)

Spojky, spojovací výrazy, číslovky, slovesné tvary

Diskuse o kvalitě bydlení

LEKCE 14

Závěrečné shrnutí

Cíle studia:

Cíl kurzu: Naučit zahraniční studenty samostatné práci s odborným textem, pohotově a plynule se vyjadřovat o odborných otázkách i v běžných životních situacích, zdokonalit se v písemném vyjadřování.

Studijní materiály:

[1 ]A. Nekovářová - Čeština pro život 2 (nakl.Akropolis, 2008)

[2] Odborné texty

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04C2Z
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:E-128
Jirásková P.
09:15–10:45
(paralelka 102)
Karlovo nám.
Cvičebna K3
Út
St
Čt
místnost T2:E1-106
Havlíčková M.
16:15–17:45
(paralelka 103)
Dejvice haly
Učebna

místnost T2:E1-106
Pinková J.
07:30–09:00
(paralelka 104)
Dejvice haly
Učebna
místnost T2:E1-103a
Havlíčková M.
12:45–14:15
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12550904.html