Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Český jazyk 2-1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04C2Z Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Petra Jirásková
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro zahraniční studenty studující v češtině, nadále rozvíjí jejich jazykové znalosti a dovednosti s přihlédnutím k praktickým potřebám studentů technické vysoké školy.

Požadavky:

znalost češtiny na úrovni B2

Osnova přednášek:

LEKCE 1

Seznámení

Informace o průběhu semestru

Práce s textem: Debilem s mobilem. Reflex. 34/2018.

LEKCE 2

prezentace - podmínky práce s českou Wikipedií

návrhy témat pro semestrální práci

výběr tématu pro čtení v příští lekci

LEKCE 3

Práce s textem z Wikipedie - technicky zaměřený text dle zájmu studentů

Rozbor struktury a obsahu

LEKCE 4

praktická hodina - psaní úvodní části vlastního textu

LEKCE 5

Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova

Cca 6 studentů

LEKCE 6

Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova

Cca 6 studentů

LEKCE 7

Práce s textem z Wikipedie

citování a odkazování

typické fráze v technicky zaměřených textech

LEKCE 8

Praktická hodina - psaní hlavní části vlastního textu

LEKCE 9

Vzájemná kontrola studentských textů monitorovaná lektorkou

LEKCE 10

Práce s texty z Wikipedie - možnosti zakončení textu, závěr

LEKCE 11

Praktická hodina - dokončení vlastního textu

LEKCE 12

Individuální konzultace podoby finálních textů

Oprava chyb

Detailní rozbor

LEKICE 13

Individuální konzultace podoby finálních textů

Oprava chyb

Detailní rozbor

LEKCE 14

Vkládání textů na web

Závěrečné shrnutí

Společné zhodnocení přínosu koncepce kurzu

Osnova cvičení:

LEKCE 1

Seznámení

Informace o průběhu semestru

Práce s textem: Debilem s mobilem. Reflex. 34/2018.

LEKCE 2

prezentace - podmínky práce s českou Wikipedií

návrhy témat pro semestrální práci

výběr tématu pro čtení v příští lekci

LEKCE 3

Práce s textem z Wikipedie - technicky zaměřený text dle zájmu studentů

Rozbor struktury a obsahu

LEKCE 4

praktická hodina - psaní úvodní části vlastního textu

LEKCE 5

Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova

Cca 6 studentů

LEKCE 6

Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova

Cca 6 studentů

LEKCE 7

Práce s textem z Wikipedie

citování a odkazování

typické fráze v technicky zaměřených textech

LEKCE 8

Praktická hodina - psaní hlavní části vlastního textu

LEKCE 9

Vzájemná kontrola studentských textů monitorovaná lektorkou

LEKCE 10

Práce s texty z Wikipedie - možnosti zakončení textu, závěr

LEKCE 11

Praktická hodina - dokončení vlastního textu

LEKCE 12

Individuální konzultace podoby finálních textů

Oprava chyb

Detailní rozbor

LEKICE 13

Individuální konzultace podoby finálních textů

Oprava chyb

Detailní rozbor

LEKCE 14

Vkládání textů na web

Závěrečné shrnutí

Společné zhodnocení přínosu koncepce kurzu

Cíle studia:

Cíl kurzu: Naučit zahraniční studenty samostatné práci s odborným textem, pohotově a plynule se vyjadřovat o odborných otázkách i v běžných životních situacích, zdokonalit se v písemném vyjadřování.

Studijní materiály:

[1]A. Nekovářová - Čeština pro život (nakl.Akropolis, 2008)[2] Odborné texty na webu katedry jazyků - Texty 1-5

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04C2Z, https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/C/C2Z/
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:E-128
Jirásková P.
09:15–10:45
(paralelka 102)
Karlovo nám.
Cvičebna K3
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12550904.html