Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ruský jazyk 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04R2 Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Václava Jarská, Dana Lisá
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro studenty, kteří se již ruštinu začali dříve učit, ovládají základy zvukové stránky ruštiny (výslovnost, přízvuk, intonace) i soustavy ruského písma a jednoduchou komunikaci v běžných konverzačních situacích. Prohlubují se a rozšiřují dosavadní znalosti a schopnosti gramatiky a komunikace. Kurz navazuje na předmět A0B04R1

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast v hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí 2 testů.

Osnova přednášek:

1. týden: Opakování

2. - 4. týden: 5. lekce

5. - 7. týden: 6. lekce, 1. test

8.- 10. týden: 7. lekce

11. - 13. týden: 8. lekce, 2. test

14. týden: Opakování, zápočty

Osnova cvičení:

Témata a situace: volný čas, pozvání, seznamování, dopisování, jak překonávat jazykové obtíže, žádost o informace, já a moje rodina, škola a studium, profese a povolání, zájmy. Gramatika: další slovesa v přítomném čase včetně zvratných a se změnou kmenové souhlásky, skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen a podstatných jmen.

Cíle studia:

Cíl kurzu: Rozšíření slovní zásoby, znalosti dalších gramatických pravidel, ruských reálií a zdokonalení komunikativních dovedností.

Studijní materiály:

Jelínek, S. a kol.: Raduga po-novomu 1. Fraus, Plzeň 2009 (5. -8.lekce). Materiály k304

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04R2
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:C2-86
Jarská V.
07:30–09:00
(paralelka 101)
Dejvice
Cvičebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:C2-86
Jarská V.
07:30–09:00
(paralelka 101)
Dejvice
Cvičebna
místnost T2:C2-86
Jarská V.
09:15–10:45
(paralelka 102)
Dejvice
Cvičebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12554104.html