Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Ruský jazyk 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04R1 Z 2 2s
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Václava Jarská, Dana Lisá
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro úplné začátečníky. Studenti si osvojí základy zvukové stránky ruštiny (výslovnost, přízvuk, intonace) i soustavy ruského písma. Naučí se základům gramatiky a jednoduché komunikaci v běžných konverzačních situacích.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.týden

Úvod, azbuka a pořadí písmen, přízvuk, výslovnost, intonace, základy pravopisu

2. týden

Nácvik čtení, psaní, poslechu, dialogu i samostatného projevu

3.týden

Ruština v soustavě světových a slovanských jazyků, společné znaky a odlišnost češtiny a ruštiny (se zřetelem k česko-ruské interferenci)

4.týden

představení, oslovení, pozdravy

5.týden

poděkování, pozvání, omluva

6.týden

základní informace o sobě

7.týden

telefonování

8.týden

Čtení a psaní azbuky, výslovnost, osobní zájmena v 1. a 3. pádě, číslovky 1 až 900 a spojení s počítaným předmětem, základy 1. a 2. časování sloves v přítomném čase, sponové sloveso „být“, zápor.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Podmínkou získání zápočtu je pravidelná docházka, aktivní účast v hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí závěrečného testu.

Studijní materiály:

Jelínek, S. a kol. Raduga po-novomu 1. Fraus Plzeň, 2009 (1. - 4. lekce).

Materiály KJ FEL

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04R1 http://jazyky.fel.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:E1-106
Jarská V.
07:30–09:00
(paralelka 101)
Dejvice haly
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:E1-103a
Jarská V.
07:30–09:00
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
St
místnost T2:E1-106
Jarská V.
09:15–10:45
(paralelka 102)
Dejvice haly
Učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 3. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12553804.html