Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Francouzský jazyk 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04F3 Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Alena Krumpová, Dana Lisá
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se tento jazyk již dříve učili, znají základní slovní zásobu a gramatické jevy a chtějí navázat na dosaženou úroveň. Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění s cizojazyčným mluvčím a naučí se popsat jednoduché události a hovořit o tématech běžného života, napsat jednoduchý text.

Požadavky:

Podmínky pro získání zápočtu:

Pravidelná docházka do kurzu. aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů. Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%.

V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu.

Osnova přednášek:

Týden 1,2:

L13-Une rencontre. Pozvání. Povahové vlastnosti. Sloveso vouloir. Os. zájmena v postavení předmětu přímého.

Týden 3,4:

L14-Paul téléphone a Sylvie. Pozdravy. Jak dlouho? Pouvoir. Os. zájmena v postavení předmětu nepřímého. Slovosled 1

Zájmena v rozk. způsobu.Číslovky 20-100. Blízká minulost.

Týden 5,6:

L15-Une lettre de Paris. Psaní dopisu. Studium.

Zvratná slovesa. „Y“ ve významu „tam“. Sloveso prendre.Zájmena vztažná qui, que. Ne . que (jen, až, teprve). Opakování.

Týden 7:

Test 1

Týden 8,9:

L16 - Une panne d´essence. Vyprávění příběhu. Omluva.

Pozvání (přijetí, odmítnutí). Dopravní prostředky. Passé composé. Zápor, slovosled při použití zájmena. Sloveso „mettre“.

Týden 10,11:

L17 - Un week-end bien rempli. Hodiny. Historické památky. Passé composé zvratných sloves. Infinitivní vazby.

Zdůraznění pomocí c´est . qui, c´est . que.

Slovesa dire, voir. Nepravidelné tvoření množného čísla. Opakování.

Týden 12:

Závěrečný test.

Týden13,14:

Oprava testu, zápočty.

Osnova cvičení:

Týden 1,2:

L13-Une rencontre. Pozvání. Povahové vlastnosti. Sloveso vouloir. Os. zájmena v postavení předmětu přímého.

Týden 3,4:

L14-Paul téléphone a Sylvie. Pozdravy. Jak dlouho? Pouvoir. Os. zájmena v postavení předmětu nepřímého. Slovosled 1

Zájmena v rozk. způsobu.Číslovky 20-100. Blízká minulost.

Týden 5,6:

L15-Une lettre de Paris. Psaní dopisu. Studium.

Zvratná slovesa. „Y“ ve významu „tam“. Sloveso prendre.Zájmena vztažná qui, que. Ne . que (jen, až, teprve). Opakování.

Týden 7:

Test 1

Týden 8,9:

L16 - Une panne d´essence. Vyprávění příběhu. Omluva.

Pozvání (přijetí, odmítnutí). Dopravní prostředky. Passé composé. Zápor, slovosled při použití zájmena. Sloveso „mettre“.

Týden 10,11:

L17 - Un week-end bien rempli. Hodiny. Historické památky. Passé composé zvratných sloves. Infinitivní vazby.

Zdůraznění pomocí c´est . qui, c´est . que.

Slovesa dire, voir. Nepravidelné tvoření množného čísla. Opakování.

Týden 12:

Závěrečný test.

Týden13,14:

Oprava testu, zápočty.

Podmínky pro získání zápočtu:

Pravidelná docházka do kurzu. aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů. Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%.

V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu.

Cíle studia:

Cíl kurzu: Zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.

Studijní materiály:

Pravda - Pravdová: Francouzština nejen pro samouky - lekce 13 - 17

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04F3 http://jazyky.fel.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12551804.html