Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Španělský jazyk 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04S4 Z 2 2s
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Dana Lisá, Alice Lukešová
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurs španělštiny IV navazuje na kurz španělštiny III. Zahrnuje gramatiku a konverzaci na úrovni A2-B1 Společného evropského referenčního rámce (viz. učebnice Aventura II). Studenti budou dále seznamování s latinskoamerickou kulturou a důraz bude kladen na konverzační dovednosti. Kurs je semestrální.

Požadavky:

K zápočtu se požaduje pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách,

plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí závěrečného testu (min. na 65%).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Plán cvičení:

1.- Úvod. 0- lekce AVII + opakování AVI.

2.- Lekce 1 - De cinco estrellas. Rozkaz. Ubytování.

3.- Lekce 1 - Ser/estar, Voces latinas. Pero/sino.

4.- Lekce 2 - De tiendas. Neurčitá zájmena. Číslovky. Oblečení.

5.- Lekce 2. - Zájmena 4.+ 3. Pád. Oblečení.

6.- Lekce 2. - Voces latinas. Sloveso „Parecer“. Cómic.

7.- Lekce 3. - Vaya fauna. Časování nepravidelných sloves. Estar + gerundio.

8.- Lekce 3. - Zvířata. Vyjádření pocitů.

9.- Lekce 3. - Voces latinas. Spojky. Cómic.

10.- Lekce 4. - Cómo pasa el tiempo. Minulý čas popisný.

11.- - Opakování předchozího učiva.

12.- - Opakování předchozího učiva.

13.- TEST

14.- Souhrnný přehled probraného učiva a doplnění. Udělení zápočtů.

Podmínky pro udělení zápočtu:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí závěrečného testu (min. na 65%)

Cíle studia:
Studijní materiály:

Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Pe?aranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009.

Poznámka:
Další informace:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/S/A0B04S4/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 3. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1383606.html