Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Španělský jazyk 4

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04S4 Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Dana Lisá, Alice Lukešová
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz navazuje na předmět Španělština III. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura II. (1. až 4. lekce). Součástí kurzu je také úvod do reálií hispanoamerických zemí.

Požadavky:

Kurz navazuje na předmět Španělština III. Očekává se znalost španělského jazyka v rozsahu 1. až 10. lekce učebnice Aventura I.

Osnova přednášek:

Gramatické okruhy:

- neurčitá a záporná zájmena

- nepřímý a přímý předmět

- imperativ (vykání)

- gerundium

- slovesné vazby s infinitivem

- imperfektum

- tvoření příslovcí

- použití por x para

Slovní zásoba:

- ubytování

- obchody

- nakupování

- oblečení

- životní prostředí

- příroda

- vyprávění

Osnova cvičení:

1.- Úvod. Opakování lekce 8 až 10 (Aventura I.)

2.- Lekce 1 - De cinco estrellas.

Rozkaz.

Ubytování.

3.- Lekce 1 - Reklamace.

Ser/estar

Yucatán.

Pero/sino.

4.- Lekce 2 - De tiendas.

Neurčitá zájmena.

Číslovky.

5.- Lekce 2. - Oblečení.

Přímý a nepřímý předmět.

Nakupování online.

6.- Lekce 2. - Comercio Justo.

Sloveso parecer.

7.- Lekce 3. - Vaya fauna.

Časování nepravidelných sloves.

Estar + gerundio.

8.- Lekce 3. - Zvířata.

Vyjádření pocitů.

9.- Lekce 3. - Las islas Galápagos

Spojky.

10.- Lekce 4. - ¡Cómo pasa el tiempo!

Imperfektum.

11.- Lekce 4. - Vyprávění v minulosti.

Slovesné vazby s infinitivem.

12.- Lekce 4. - Los incas.

Tvoření příslovcí.

13.- TEST

14.- Souhrnný přehled probraného učiva a doplnění.

Udělení zápočtů.

Cíle studia:

Po absolvování kurzu student ovládá španělský jazyk na úrovni A2 společného evropského referenčního rámce.

Studijní materiály:

Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peñaranda - Aventura 2. díl, Klett nakladatelství, Praha 2010.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S4
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T2:E1-106
Lukešová A.
12:45–14:15
(paralelka 101)
Dejvice haly
Učebna
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T2:E1-103a
Lukešová A.
12:45–14:15
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1383606.html