Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Příprava na FCE 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04FCE1 Z 2 2s
Přednášející:
Cvičící:
Petra Jennings, Dana Saláková (gar.), Markéta Havlíčková
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro zájemce z řad studentů a pracovníků univerzity i široké veřejnosti, kteří chtějí dosáhnout znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě.

Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04FCE1

Požadavky:

Studenti budou během seminářů aktivně pracovat a budou se na ně připravovat v rámci domácí přípravy. Počet povolených absencí je stanoven na dvě, vyučující však může řešit jednotlivé případy individuálně.

Na konci semestru píšou studenti zápočtový test, musí dosáhnout 60% z daných bodů.

Další požadavky specifikuje učitel při zahájení kurzu.

Osnova přednášek:

Week 1 Bands and fans : speaking, reading-gapped text

Week 2 Bands and fans : grammar-present simple, present continuous, use of English: multiple-choice cloze

Week 3 Bands and fans : listening-multiple matching, grammar-used to/would, writing-informal email, review

Week 4 Relative values: speaking, use of English-word formation, listening-multiple choice

Week 5 Relative values : grammar-adverbs, reading-multiple matching, speaking

Week 6 Relative values: grammar-ing/infinitive, speaking, writing-essay, review

Week 7 Things that matter: reading-multiple choice, grammar-present perfect, past simple

Week 8 Things that matter: grammar-as, like, use of English-open, close, listening-sentence completion, vocabulary

Week 9 Things that matter: grammar-comparing, speaking, writing-engaging the reader, review

Week 10 Battling nature: listening-multiple choice, speaking, grammar-past simple, past continuous and past perfect

Week 11 Battling nature: speaking-collaborative task, reading-multiple matching

Week 12 Battling nature: grammar-definite, indefinite, zero article, use of English-word formation, writing-expressing, supporting ideas, review

Week 13 Exam Maximizer, Revision Lessons 1 - 4, Final credit test

Week 14 Final credit test-Analysing errors, Credits

Requirements:

Students are expected to attend classes, work actively during lessons and prepare independently

their home assignments, including essays.

They are due to take at least three tests and get at least 70% of total points.

Other requirements will be specified in detail by the teacher during the first lesson of the term. The

teacher is allowed to supplement or change his/her requirements or programme of the lessons.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na posílení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech) a gramatiky. Studenti jsou díky autentickým textům konfrontováni s reálnými situacemi a v propracovaných cvičeních (gramatických, lexikálních, mluvních, poslechových, fonetických či zaměřených na četbu a psaní) vedeni k plynulému a přesnému vyjadřování..

Studijní materiály:

Materials: Gold first new edition, J.Bell, A.Thomas (Pearson 2015) Unit 1-4.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04FCE1, https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/A/FCE/
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:E1-103b
Jennings P.
12:45–14:15
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:E1-103b
Jennings P.
12:45–14:15
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 3. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1407006.html