Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Německý jazyk 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04N1 Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Dana Lisá (gar.), Hedvika Blahníková, Zuzana Vlačihová
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro studenty - začátečníky, kteří nemají s tímto jazykem žádné předchozí zkušenosti. Studenti se naučí rozumět základním frázím a jednoduchým způsobem se dorozumět s cizojazyčným mluvčím. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

Požadavky:

Podmínky pro získání zápočtu:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast v hodinách, plnění zadaných úkolů a zvládnutí nejméně 3 průběžných testů nebo závěrečného testu na 70%.

Osnova přednášek:

1.týden

Přehled německé fonetiky a pravopisu. Start auf Deutsch.

2.týden

L.1 Pozdravy, představování. Osobní zájmena. Časování pravidel. sloves a slovesa „sein“. Věta oznamovací.

3.týden

L.1 Číslovky 1-1000. Věta tázací s tázacími slovy „wie“, „woher“, „wo“, „was“.

4.týden

L.1 Objednávka a placení v kavárně. Telefonní čísla.TEST L.1

5.týden

L.2 Komunikace v jazykovém kurzu. Určitý a neurčitý člen. Zápor „kein“.

6.týden

L.2 Množné číslo podstatných jmen. Složená slova. Práce se slovníkem.

7.týden

TEST L.2

L.3 Země, města, jazyky. Orientace na mapě, udávání zeměpisné polohy.

8.týden

L.3 Jednoduchý minulý čas (préteritum) slovesa „sein“. Otázka zjišťovací a doplňovací.

9.týden

L.3 Pamětihodnosti v Evropě. Vyhodnocení grafu. Stručný text o své osobě.

10.týden

TEST L.3

L.4 Formy bydlení, místnosti a nábytek.

11.týden

L.4 Přivlastňovací zájmena v 1. pádě. Přídavná jména ve větě. Zesílení významu pomocí „zu“.

12.týden

L.4 Člen ve 4. pádě. Stěhování. Interkulturní bydlení.

13.týden

L.4 Opakování. TEST L.4

14.týden

Vyhodnocení testu. Zápočty.

Osnova cvičení:

1.týden

Přehled německé fonetiky a pravopisu. Start auf Deutsch.

2.týden

L.1 Pozdravy, představování. Osobní zájmena. Časování pravidel. sloves a slovesa „sein“. Věta oznamovací.

3.týden

L.1 Číslovky 1-1000. Věta tázací s tázacími slovy „wie“, „woher“, „wo“, „was“.

4.týden

L.1 Objednávka a placení v kavárně. Telefonní čísla.TEST L.1

5.týden

L.2 Komunikace v jazykovém kurzu. Určitý a neurčitý člen. Zápor „kein“.

6.týden

L.2 Množné číslo podstatných jmen. Složená slova. Práce se slovníkem.

7.týden

TEST L.2

L.3 Země, města, jazyky. Orientace na mapě, udávání zeměpisné polohy.

8.týden

L.3 Jednoduchý minulý čas (préteritum) slovesa „sein“. Otázka zjišťovací a doplňovací.

9.týden

L.3 Pamětihodnosti v Evropě. Vyhodnocení grafu. Stručný text o své osobě.

10.týden

TEST L.3

L.4 Formy bydlení, místnosti a nábytek.

11.týden

L.4 Přivlastňovací zájmena v 1. pádě. Přídavná jména ve větě. Zesílení významu pomocí „zu“.

12.týden

L.4 Člen ve 4. pádě. Stěhování. Interkulturní bydlení.

13.týden

L.4 Opakování. TEST L.4

14.týden

Vyhodnocení testu. Zápočty.

Průběžné testy jsou bodovány.

Podmínky pro získání zápočtu:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní úcast v hodinách, plnění zadaných úkolů a zvládnutí nejméně 3 průběžných testů nebo závěrečného testu na 70%.

Cíle studia:

Cílem kurzu je zvládnutí základů jazyka a schopnost jednoduše reagovat v základních situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.

Studijní materiály:

Funk, Kuhn, Demme: studio d A1 (nakl. Fraus) L. 1 - 4

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04N1
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:E1-103a
Blahníková H.
14:30–16:00
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103a
Blahníková H.
16:15–17:45
(paralelka 102)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103a
Blahníková H.
18:00–19:30
(paralelka 103)
Dejvice haly
Cvičebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:E1-103a
Blahníková H.
14:30–16:00
(paralelka 103)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103a
Blahníková H.
16:15–17:45
(paralelka 104)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103a
Blahníková H.
18:00–19:30
(paralelka 105)
Dejvice haly
Cvičebna
Čt
místnost T2:E1-103a
Blahníková H.
16:15–17:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103a
Blahníková H.
18:00–19:30
(paralelka 102)
Dejvice haly
Cvičebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12552604.html