Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Technická angličtina pro mírně pokročilé

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04CA Z 2 2s
Přednášející:
Cvičící:
Markéta Havlíčková, Dana Saláková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je zaměřen na mírně pokročilé studenty, kteří chtějí zlepšit především svoje poslechové a řečové dovednosti potřebné pro práci v technických oborech. Výuka probíhá na bázi PC kurzu „Connections - Technical English“, který je obohacen o některé znalosti a dovednosti z oblasti manažerské angličtiny. Účastníci kurzu musí mít ukončenu minimálně úroveň A2, ideální je využít tento kurz jako doplněk ke kurzu úrovně B1.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04CA

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Week 1 - Introduction, Unit 1 - Job information

Telephoning, Question making

Week 2 - Unit 2 - The interview

General x technical vocabulary, Indirect questions, Role play - Telephoning

Week 3 - Unit 3 - The first day at work

Work positions, Employee evaluation - listening, Reading of some letters + some useful expressions

Week 4 - Unit 4 - Starting work, meeting colleagues

Answering interview questions, Phrasal verbs

Week 5 - Unit 5 - Robots (discussing automation in production), Electronics - basic vocabulary + word forming,

Articles

Week 6 - Unit 6 - Giving instructions about managing a project

Giving instructions via a phone - listening , How car computers work - reading, Modal verbs

Week 7 - Unit 7 - Processes of technical testing

Batteries - listening, Identifying parts

Week 8 - Unit 8 - Discussing project delivery

Text and email language, Emails - writing

Week 9 - Unit 9 - Complaining about non-delivery of components + Chasing a supplier

Sound engineer - listening, Prepositions of time

Week 10 - Unit 10 - Discussing a visit to a service provider, Project completion and presentation

Describing components, circuit symbols - technical reading

Week 11 - Unit 11 - Job evaluation and completion, A job offer

Making predictions, future career discussion

Week 12 - Revision lesson, presentations

Week 13 - Final test

Week 14 - FT correction and credits

Requirements for „zápočet“: A student is due to work actively during classes and work on home assignments. Missed lessons can be substituted by a short presentation (technical topic).

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04CA
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 3. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12550004.html