Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Příprava na CAE 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04CAE1 Z 2 2s
Přednášející:
Cvičící:
Pavla Péterová, Dana Saláková (gar.), Markéta Havlíčková
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Cílem kurzu je příprava na zkoušku Certificate of Advanced English. Kurz je koncipován jako čtyřsemestrální a je navržen tak, že je možné absolvovat jednotlivé semestry CAE1, CAE2, CAE3 a CAE4 v libovolném pořadí. Kurz CAE1 pokrývá lekce 1-4. Předmět je určen pro studenty, kteří úspěšně ukončili studium anglického jazyky na úrovni A2, ale rádi by si prohloubili své již nabyté znalosti a zdokonalili se ve všech oblastech jazyka - čtení, psaní, užití angličtiny, poslech a mluvení. Absolventi zkoušky CAE dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací v práci a studiu. Zkoušku uznává prakticky většina univerzit v anglicky hovořících státech, ale i v ostatních státech, stejně jako většina zaměstnavatelů v ČR i v zahraničí, kteří vznášejí nárok na jazykové vzdělání. Zkoušku CAE je možno složit na Britské radě, ale samozřejmě není podmínkou získání zápočtu. Během jednoho semestru si může student zapsat pouze jeden kurz CAE. Požadavky na zápočet: Aktivní účast v hodinách, vypracování domácí úkolů včetně esejí, úspěšné napsání závěrečného zápočtového testu (min. 65%). Bližší požadavky na zápočet vysvětlí vyučující na první hodině.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04CAE1

Požadavky:

Ukončený předmět B2.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Week 1 Where we live

Speaking and Use of English: interview & multiple-choice cloze; Grammar: perfect and continuous forms

Week 2 Where we live

Vocabulary: figurative language, Reading: multiple choice; Listening: multiple matching

Week 3 Where we live

Grammar: emphasis with inversion; Writing: essay

Week 4 The art of conversation

Speaking and Use of English: giving opinions & word formation; Listening: multiple choice

Week 5 The art of conversation

Grammar: articles; Reading: gapped text; Vocabulary: collocations & adjectives

Week 6 The art of conversation

Grammar: defining and non-defining relative clauses; Writing: proposal

Week 7 Ages and stages

Vocabulary and Grammar: life stages & countable and uncountable n.; Reading: cross-text multiple matching

Week 8 Ages and stages

Grammar: introductory it; Speaking: collaborative task and discussion; Use of English: multiple-choice cloze

Week 9 Ages and stages

Listening: multiple choice; Writing: report

Week 10 No gain without pain

Listening and Grammar: sentence completion & verb patterns -ing/infinitive; Vocabulary: verb/noun colloc.

Week 11 No gain without pain

Use of English: key word transformation; Reading: multiple choice; Grammar: modal verbs

Week 12 No gain without pain

Speaking: justifying an opinion; Writing: essay

Week 13 Final credit test

Week 14 Credits

Cíle studia:
Studijní materiály:

GOLD Advanced Coursebook (with 2015 exam specifications), A. Thomas with S. Burgess, Pearson Longman

Unit 1-4

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04CAE1, https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/A/CAE/
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:E1-106
Péterová P.
11:00–12:30
(paralelka 101)
Dejvice haly
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C2-86
Péterová P.
11:00–12:30
(paralelka 101)
Dejvice
Cvičebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 3. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12550104.html