Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Španělský jazyk 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04S1 Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Dana Lisá, Alice Lukešová
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro úplné začátečníky. Cílem kurzu je zvládnutí základů španělské gramatiky. Absolvent rozumí jednoduchému mluvenému a písemnému projevu. Dovede poskytovat základní informace, zvládá odpovědět na jednoduché otázky a reagovat na jednoduchá tvrzení.

Požadavky:

Kurz je určen pro úplné začátečníky.

Osnova přednášek:

Základy španělské gramatiky:

- určitý a neurčitý člen

- rod a číslo podstatných jmen

- rod a číslo přídavných jmen, komparativ

- osobní a ukazovací zájmena

- základní číslovky 1-100

- časování pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném čase

- použití ser x estar x hay

- zvratná slovesa

- základní předložky a spojky

Slovní zásoba:

- představení se

- podání základních informací o osobě

- popis třídy

- jazyky, národnosti, země

- volný čas

- popis místa

- povolání

- bydliště

- počasí

Osnova cvičení:

1.- Úvod. Charakteristika španělštiny a její postavení ve světě.

Lekce 0 - výslovnost, pravopis, abeceda.

Pozdravy, představení se.

2.- Lekce 1 - El primer día.

Osobní zájmena v 1.pádu.

Slovesa llamarse, hablar, ser.

3.- Lekce 1 - otázka a zápor.

Národnosti a přídavná jména obyvatelská.

Tázací zájmena a příslovce.

4.- Lekce 2 - Mi clase de español.

Podstatná jména (rod, číslo).

Přídavná jména (rod, číslo, postavení ve větě).

Sloveso hay.

5.- Lekce 2 - základní popis věcí a jejich lokace.

Člen určitý a neurčitý.

Časování pravidelných sloves v přítomném čase.

Tázací zájmeno ¿cuánto?

6.- Lekce 2 - nepravidelná slovesa: tener, ver.

Příslovce mucho.

Ukazovací zájmena.

Vazba para s infinitivem.

7.- TEST 1 (L1+L2).

Lekce 3 - De campo y playa.

Nepravidelná slovesa: ir, estar, hacer, saber, decir.

Předložky.

8.- Lekce 3 - volnočasové aktivity.

Slovesa se změnou kmenové samohlásky.

Kombinace předložek se členy.

Krácení přídavných jmen bueno, malo.

9.- Lekce 3 - Granada.

Popis místa.

Komparativ přídavných jmen.

Zvratná slovesa, základní rozdíly v použití ser/estar/hay.

10.- Lekce 4 - Del trabajo a casa.

Povolání.

Vykání.

11.- Lekce 4 - osobní údaje (adresa, email, telefon).

Slovesa conocer/saber.

Základní číslovky 1-100.

12.- Lekce 4 - Las regiones de España.

Počasí.

Tázací zájmena.

13.- TEST 2 (L3+L4).

14.- Přehled probraného učiva a doplnění.

Udělení zápočtů.

Cíle studia:

Zvládnutí základů jazyka - pravopis, výslovnost, porozumět dialogu a umět ho sestavit. Naučit se reagovat s použitím nejběžnějších konverzačních výrazů.

Studijní materiály:

Literatura: Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peñaranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S1
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:E1-103a
Lukešová A.
18:00–19:30
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
Út
místnost T2:E1-106
Lukešová A.
12:45–14:15
(paralelka 102)
Dejvice haly
Učebna
St
Čt
místnost T2:C2-86
Lukešová A.
16:15–17:45
(paralelka 103)
Dejvice
Cvičebna

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:E1-103b
Lukešová A.
16:15–17:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
Út
místnost T2:A4-203a
Lukešová A.
14:30–16:00
(paralelka 103)
Dejvice
Učebna
St
Čt
místnost T2:E1-106
Lukešová A.
16:15–17:45
(paralelka 104)
Dejvice haly
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12554604.html