Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Španělský jazyk 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04S1 Z 2 2s
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Dana Lisá, Alice Lukešová, Tereza Novotná
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro studenty, kteří jsou v jazyce úplnými začátečníky. Cílem kurzu je naučit zájemce základy jazyka, aby dokázali reagovat v prvním kontaktu se španělsky mluvícími.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.- Úvod. Charakteristika španělštiny a její postavení ve světě.

Lekce 0 - výslovnost, pravopis,

abeceda. Pozdravy, představení se.

2.- Lekce 1 - El primer día. Osobní

zájmena v 1.pádu. Slovesa llamarse,

hablar, ser.

3.- Lekce 1 - otázka a zápor. Národnosti a přídavná jména obyvatelská. Tázací zájmena a příslovce.

4.- Lekce 2 - Mi clase de espaňol.

Podstatná jména (rod, číslo).

Přídavná jména (rod, číslo, postavení

ve větě). Sloveso hay.

5.- Lekce 2 - základní popis věcí a jejich

lokace, členy, časování pravidelných

sloves v přít.čase, tázací zájmeno

cuánto?

6.- Lekce 2 - nepravidelná slovesa:

tener, ver. Příslovce mucho,

ukazovací zájmena, vazba para s

infinitivem

7.- TEST 1 (L1+L2).

Lekce 3 - De campo y playa.

Nepravidelná slovesa: ir, estar, hacer,

saber,decir. Předložky.

8.- Lekce 3 - volnočasové aktivity,

slovesa se změnou kmenové

samohlásky. Kombinace předložek se

členy. Krácení přídavných jmen

bueno, malo.

9.- Lekce 3 - Granada. Popis místa,

porovnání, zvratná slovesa, základní

rozdíly v použití ser/estar/hay

10.- Lekce 4 - Del trabajo a casa.

Povolání. Vykání.

11.- Lekce 4 - osobní údaje (adresa,

email, telefon). Slovesa

conocer/saber. Základní číslovky

1-100.

12.- Lekce 4 - Las regiones de Espaňa.

Počasí, tázací zájmena.

13.- TEST 2 (L3+L4).

14.- Přehled probraného učiva a doplnění.

Udělení zápočtů.

__________________________________

K zápočtu se požaduje pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí dvou testů (min. na 65%).

Cíle studia:

Zvládnutí základů jazyka - pravopis, výslovnost, porozumět dialogu a umět ho sestavit. Naučit se reagovat s použitím nejběžnějších konverzačních výrazů.

Studijní materiály:

Literatura: Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peňaranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S1 http://jazyky.fel.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:E1-103a
Lukešová A.
14:30–16:00
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:E1-103a
Lukešová A.
18:00–19:30
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
Út
místnost T2:A4-203a
Lukešová A.
12:45–14:15
(paralelka 102)
Dejvice
Učebna
místnost T2:A4-203a
Lukešová A.
14:30–16:00
(paralelka 103)
Dejvice
Učebna
St
místnost T2:E1-106
Lukešová A.
14:30–16:00
(paralelka 104)
Dejvice haly
Učebna
Čt

místnost T2:E1-103a
Lukešová A.
14:30–16:00
(paralelka 105)
Dejvice haly
Cvičebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 3. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12554604.html