Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Anglický jazyk B2-2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B04B22 Z 3 2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je vhodný pro studenty s dostatečnou znalostí jazyka dle osnov pro střední všeobecné školy. Kurz je zaměřen na odborný jazyk a procvičování obtížných gramatických jevů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B04A2L

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B04A2L

Požadavky:
Osnova přednášek:

A0B04A2L; X04A2L

SYLLABUS FOR ADVANCED ENGLISH

Summer Term 2013/2014

Materials K 13104 - Texts and Grammar (Available at http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/A/X04A2L resp. A0B04A2L)

Recommended materials: English Grammar in Use; Raymond Murphy

English Grammar in Use Supplementary Exercises; Murphy and Naylor

Week 1 Introduction

Writing: Note-Taking

Grammar: Relative Clauses

Week 2 The Singularity

Writing: Paragraph Structure, Commonly Used Transitions

Grammar: Future Tenses

Week 3 Energy Sources

Writing: Summary

Grammar: -ing and -ed Clauses

Week 4 Graphical User Interfaces

Writing: Abstract

Grammar: -ing/infinitive forms

Week 5 A Day in the Life of an Intelligent Building

Grammar: Mixed Tenses

Week 6 Revision for Midterm Test

Week 7 Midterm Test (60 minutes)

Grammar: Prepositions; Do or Make?

Week 8 Midterm Test Evaluation

Biometrics

Grammar: Object + Infinitive

Week 9 Computer Applications

Writing: Argumentation Paper

Grammar: Subject + Infinitive

Week 10 Application Service Providers

Grammar: Linking Words; Articles (revision)

Week 11 Revision for Final Term Test

Grammar: Conditionals

Week 12 Final Term Test - zápočtový test

Week 13 Test Evaluation

Week 14 Zápočty

Requirements for „zápočet“:

Academic Achievement - students are due to:

-Take an active part in the language instruction

-Meet the requirements for writing assignments - Summary/Abstract, Argumentation Paper.

-Succeed in both the midterm and the final term tests with the success rate set at 70%.

-80% and over in BOTH tests means ORAL EXAM ONLY (no written part).

Requirements will be specified by individual teachers during the first class of the term.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na odborný jazyk a procvičování obtížných gramatických jevů. Poslech: Autentické texty, zpracování informací z textu, argumentace. Čtení: Odborné technické texty. Mluvený projev: Diskuse, souhlas a nesouhlas v diskusi, odborná komunikace. Psaný projev: Note-Taking, Paragraph Structure, Commonly Used Transitions, Summary, Abstract, Argumentation Paper. Gramatika: Systém všech gramatických časů, infinitiv, vazba nominativu a akuzativu s infinitivem, gerundium, příčestí, vztažné věty, podmínkové věty, konektory, determinující výrazy, spojky, předložky, členy, frázová slovesa, tvoření slov. Syntax odborného textu. Práce se slovníky.

Studijní materiály:

Vybrané odborné texty K13104 /k dispozici na serveru/ http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/A/A0B04A2L

Soubor gramatických materiálů K13104 http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/A/A0B04A2L

Doplňkový soubor gramatických materiálů

http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/A/A0B04A2L

Poznámka:
Další informace:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/A/A0B04A2L/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4531606.html