Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Japonština

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04JAP Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Dana Lisá, Marína Tkáčová, Vít Ulman
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro studenty, kteří mají zájem seznámit se s netradičním jazykem, především však pro studenty, kteří se chystají vyjet do Japonska v rámci výměnných studijních pobytů. Studenti se během 1. semestru naučí obě japonské abecedy, hiraganu a katakanu, a asi 20 znaků kandži. Získají schopnost základní komunikace v jazyce.

Požadavky:

Nepředpokládají se žádné vstupní znalosti jazyka

Osnova přednášek:

1 Hiragana - Úvod do studia japonštiny

2 Hiragana - Náslechy, trénink výslovnosti

3 Hiragana - Základní gramatické částice, jednoduché věty, představení se

4 Katakana - Náslech, slovní zásoba první lekce učebnice Minna no Nihongo

5 Katakana - Modelové věty, lekce 1, rozdíl mezi sponou desu a existenčními slovesy iru a aru

6 Systém japonských ukazovacích zájmen (kono/sono/ano, kore/sore/are), základní číslovky

7 Cvičení lekce 1, náslechy, opakování

8 Lekce 2 - Minna no nihongo, procičování pokročilejších zdvořilostních frází

9 Lekce 3 - Minna no nihongo, rozšiřování slovní zásoby, náslechy

10 Vyjádřování času, lekce 4 - Minna no nihongo

11 Minulý a neminulý čas japonských sloves, procvičování stavby jednoduchých vět v minulém čase

12 Lekce 5 - Minna no nihongo

13 Lekce 6 - Minna no nihongo,

14 Záverečné opakování

Osnova cvičení:

1 Hiragana - Úvod do studia japonštiny

2 Hiragana - Náslechy, trénink výslovnosti

3 Hiragana - Základní gramatické částice, jednoduché věty, představení se

4 Katakana - Náslech, slovní zásoba první lekce učebnice Minna no Nihongo

5 Katakana - Modelové věty, lekce 1, rozdíl mezi sponou desu a existenčními slovesy iru a aru

6 Systém japonských ukazovacích zájmen (kono/sono/ano, kore/sore/are), základní číslovky

7 Cvičení lekce 1, náslechy, opakování

8 Lekce 2 - Minna no nihongo, procičování pokročilejších zdvořilostních frází

9 Lekce 3 - Minna no nihongo, rozšiřování slovní zásoby, náslechy

10 Vyjádřování času, lekce 4 - Minna no nihongo

11 Minulý a neminulý čas japonských sloves, procvičování stavby jednoduchých vět v minulém čase

12 Lekce 5 - Minna no nihongo

13 Lekce 6 - Minna no nihongo,

14 Záverečné opakování

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s netradičním jazykem a kulturou.

Studijní materiály:

učebnice - スリーエーネットワーク: Minna no Nihongo, Book 1

materiály K 13104

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04JAP
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:E1-106
Ulman V.
14:30–16:00
(paralelka 101)
Dejvice haly
Učebna
místnost T2:E1-106
Ulman V.
16:15–17:45
(paralelka 102)
Dejvice haly
Učebna
místnost T2:E1-106
Ulman V.
18:00–19:30
(paralelka 103)
Dejvice haly
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:E1-103a
Tkáčová M.
11:00–12:30
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
Út
St
místnost T2:E1-106
Tkáčová M.
12:45–14:15
(paralelka 102)
Dejvice haly
Učebna
Čt
místnost T2:E1-106
Ulman V.
11:00–12:30
(paralelka 103)
Dejvice haly
Učebna
místnost T2:E1-106
Ulman V.
12:45–14:15
(paralelka 104)
Dejvice haly
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2679706.html