Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Francouzský jazyk 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04F2 Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Alena Krumpová, Dana Lisá
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je určen pro studenty - tzv. falešné začátečníky, kteří se tento jazyk již dříve učili, a pro studenty, kteří absolvovali kurz Francouzština 1. Znají základní slovní zásobu a mají povědomí o základních gramatických jevech. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

Požadavky:

Podmínky pro získání zápočtu:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů.

Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%.

V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu.

Osnova přednášek:

Týden 1 + 2:

Se saluer, se présenter. Opakování L 7 - Jean décore sa chambre. Barvy, předměty. Ženský rod adjektiv. Přivlastňovací zájmena v čísle jednotném.

L 8 - Daniel va en France. Národnosti. Sloveso aller.

Týden 3 + 4:

L8 - Opisný budoucí čas. Vyjadřování povinnosti. Výrazy množství. Předložky devant x avant.

L 9 - Dans le train. Paříž. Přivlastňovací zájmena v čísle množném.

Sloveso faire. Přídavné jméno slovesné. Předložky.

Týden 5 + 6:

L 10 - A la frontiere. Cestování. Rodina. Ukazovací zájmena. Os. zájmena samostatná. Záporné výrazy. Neurčitý podmět on. Zájmeno quel.

Týden 7 + 8:

Opakování.Test 1. L 11 - Daniel téléphone. Telefonování, psaní adresy. Slovesa 3. třídy. Rozkazovací zp. Du, des. Číslovky 11-20.

Týden 9 + 10:

L12 - Opakování. Orientace

v prostoru. Popis bytu.

Týden 11:

L 13 - Une rencontre. Os. zájmena v předmětu přímém. Vouloir, venir.

Týden 12:

Závěrečný test. Dokončení lekce 13. Pozvání. Vlastnosti.

Týden 13 + 14:

Oprava testu, zápočty.

Osnova cvičení:

Týden 1 + 2:

Se saluer, se présenter. Opakování L 7 - Jean décore sa chambre. Barvy, předměty. Ženský rod adjektiv. Přivlastňovací zájmena v čísle jednotném.

L 8 - Daniel va en France. Národnosti. Sloveso aller.

Týden 3 + 4:

L8 - Opisný budoucí čas. Vyjadřování povinnosti. Výrazy množství. Předložky devant x avant.

L 9 - Dans le train. Paříž. Přivlastňovací zájmena v čísle množném.

Sloveso faire. Přídavné jméno slovesné. Předložky.

Týden 5 + 6:

L 10 - A la frontiere. Cestování. Rodina. Ukazovací zájmena. Os. zájmena samostatná. Záporné výrazy. Neurčitý podmět on. Zájmeno quel.

Týden 7 + 8:

Opakování.Test 1. L 11 - Daniel téléphone. Telefonování, psaní adresy. Slovesa 3. třídy. Rozkazovací zp. Du, des. Číslovky 11-20.

Týden 9 + 10:

L12 - Opakování. Orientace

v prostoru. Popis bytu.

Týden 11:

L 13 - Une rencontre. Os. zájmena v předmětu přímém. Vouloir, venir.

Týden 12:

Závěrečný test. Dokončení lekce 13. Pozvání. Vlastnosti.

Týden 13 + 14:

Oprava testu, zápočty.

Podmínky pro získání zápočtu:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů.

Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%.

V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu.

Cíle studia:

Cíl kurzu: Zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.

Studijní materiály:

Literatura :

Pravda - Pravdová: Francouzština nejen pro samouky - lekce 7 - 12

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04F2
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:E1-103a
Krumpová A.
11:00–12:30
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C2-86
Krumpová A.
09:15–10:45
(paralelka 101)
Dejvice
Cvičebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12551504.html