Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Německý jazyk 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B04N2 Z 2 2C
Přednášející:
Cvičící:
Dana Saláková (gar.), Dana Lisá (gar.), Hedvika Blahníková
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Předmět je určen pro tzv. falešné začátečníky se znalostí základní slovní zásoby a povědomím o základních gramatických jevech. Oproti klasickým začátečníkům má výuka rychlejší tempo. Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

Požadavky:

Podmínky pro získání zápočtu:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní úcast v hodinách, plnění zadaných úkolů a zvládnutí nejméně 3 průběžných testů nebo závěrečného testu na 70%.

Osnova přednášek:

1.týden

L.5 Hodiny. Průběh dne. Slovesa s odlučitelnou předponou.

2.týden

L.5 Termíny a schůzky. Věta tázací s tázacími slovy „wann“, „von wann“, „bis wann“. Předložky s časovými údaji „am“, „um“, „von“, „bis“.

3.týden

L.5 Zpoždění a omluva za zpoždění. Zápor „nicht“. Préteritum slovesa „haben“.

4.týden

TEST L.5

L.6 Cesta do práce.

5.týden

L.6 Orientace. Řadové číslovky.

6. týden

Předložky „in“, „neben“, „unter“, „auf“, „vor“, „hinter“, „an“, „zwischen“, „bei“ se 3. pádem.

7.týden

TEST L.6

L.6 Povolání. Popis činnosti.

8.týden

L.7 Způsobová slovesa „müssen“ a „können“. Představování, vizitky.

9.týden

L.7 Přivlastňovací zájmena a zájmeno „kein“ ve 4. pádě. Všední den.

10.týden

TEST L.7

L.8 Exkurze v Berlíně. Orientace ve městě.

11.týden

L.8 Kam chodí turisté? Předložky vyjadřující směr.

12.týden

L.8 TEST L8. Plán exkurze.

13.týden

L.8 Vyhodnocení testu. Opakování.

14.týden

Zápočty.

Průběžné testy jsou bodovány.

Podmínky pro získání zápočtu:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní úcast v hodinách, plnění zadaných úkolů a zvládnutí nejméně 3 průběžných testů nebo závěrečného testu na 70%.

Osnova cvičení:

1.týden

L.5 Hodiny. Průběh dne. Slovesa s odlučitelnou předponou.

2.týden

L.5 Termíny a schůzky. Věta tázací s tázacími slovy „wann“, „von wann“, „bis wann“. Předložky s časovými údaji „am“, „um“, „von“, „bis“.

3.týden

L.5 Zpoždění a omluva za zpoždění. Zápor „nicht“. Préteritum slovesa „haben“.

4.týden

TEST L.5

L.6 Cesta do práce.

5.týden

L.6 Orientace. Řadové číslovky.

6. týden

Předložky „in“, „neben“, „unter“, „auf“, „vor“, „hinter“, „an“, „zwischen“, „bei“ se 3. pádem.

7.týden

TEST L.6

L.6 Povolání. Popis činnosti.

8.týden

L.7 Způsobová slovesa „müssen“ a „können“. Představování, vizitky.

9.týden

L.7 Přivlastňovací zájmena a zájmeno „kein“ ve 4. pádě. Všední den.

10.týden

TEST L.7

L.8 Exkurze v Berlíně. Orientace ve městě.

11.týden

L.8 Kam chodí turisté? Předložky vyjadřující směr.

12.týden

L.8 TEST L8. Plán exkurze.

13.týden

L.8 Vyhodnocení testu. Opakování.

14.týden

Zápočty.

Průběžné testy jsou bodovány.

Podmínky pro získání zápočtu:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní úcast v hodinách, plnění zadaných úkolů a zvládnutí nejméně 3 průběžných testů nebo závěrečného testu na 70%.

Cíle studia:

Cílem kurzu je zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.

Studijní materiály:

Funk, Kuhn, Demme: STUDIO D A1 (nakl. Fraus), lekce 5 - 8

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04N2
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:E1-103a
Lisá D.
09:15–10:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103a
Lisá D.
11:00–12:30
(paralelka 102)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103a
Lisá D.
12:45–14:15
(paralelka 103)
Dejvice haly
Cvičebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:E1-103a
Lisá D.
09:15–10:45
(paralelka 101)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103a
Lisá D.
11:00–12:30
(paralelka 102)
Dejvice haly
Cvičebna
místnost T2:E1-103a
Lisá D.
12:45–14:15
(paralelka 103)
Dejvice haly
Cvičebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12552904.html